Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Klimatförändringar riskerar utrota tre arter från delar av tibetanska högplatån

Förmågan att anpassa sig till klimatförändringar avgör hur väl en art kommer att kunna överleva i det allt varmare klimatet på jorden. I en ny studie har forskare från bland annat Naturhistoriska riksmuseet upptäckt att tre arter riskerar utrotning från delar av den tibetanska högplatån om de inte lyckas flytta sig till områden med lämpligare klimat.

I undersökningen, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Changelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ingår en däggdjursart (pika) och två arter av snöfinkar som häckar i de underjordiska gångar som grävts ut av pika. Att fåglarna behöver dessa gångar för sin häckning gör dem beroende av hur väl pika klarar de framtida klimatförändringarna.

Pika och två arter av snöfinkar riskerar att utrotas från den tibetanska högplatån på grund av klimatförändringarna. Foto Chao Zhao

Pika och två arter av snöfinkar riskerar att utrotas från den tibetanska högplatån på grund av klimatförändringarna. Foto Chao Zhao

Sämst anpassade i de sydvästra delarna

Eftersom alla tre arter har en stor geografisk utbredning undersökte forskarna först på vilket sätt olika populationer anpassats till klimatet i olika delar av den tibetanska högplatån, på cirka 3500-4000 meters höjd. Forskarna sekvenserade 189 helgenom och kopplade den genetiska variationen hos dessa till olika klimatfaktorer som nederbörd och temperatur.

Med hjälp av bland annat maskinlärning och modellering av framtida vegetation och klimat kunde forskarna identifiera att populationerna i högplatåns sydvästra delar är sämst anpassade för de klimatförändringar som FN:s klimatpanel IPCC anser blir följden av olika utsläppsscenarior fram till år 2070, respektive år 2100.

Geografisk utbredning och insamlingslokaler för pika (beige) och de två arterna av snöfinkar (blå och grön) på den tibetanska högplatån.

Geografisk utbredning och insamlingslokaler för pika (beige) och de två arterna av snöfinkar (blå och grön) på den tibetanska högplatån.

Bergskedjor förhindrar förflyttning

Studien visar att alla tre undersökta arter riskerar utrotning i delar av sina utbredningsområden om de inte lyckas flytta sig till andra områden med lämpligt klimat. I flera fall förhindras dock dessa förflyttningar av stora bergskedjor som djuren inte kommer att kunna ta sig förbi.
- Det är väl känt att klimatförändringarna snabbast påverkar jordens polarområden, men de har också kraftig inverkan på högalpina miljöer som till exempel i Tibet. Ett viktigt resultat av den här typen av undersökningar är att de ger naturvårdande myndigheter bättre underlag att fatta beslut om olika bevarandeåtgärder, säger professor Yanhua Qu som har lett studien.

I de situationer där det blir aktuellt vid återinplantering av arter som blivit lokalt utrotade kan man välja att sätta in individer från populationer som är anpassade till det rådande klimatet. Skulle detta bli aktuellt för de tre arter som studerats i denna artikel menar forskarna att man i första hand ska välja individer från de nordvästra delarna av högplatån.

Forskningen publicerades i tidskriften Nature Climate Change.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor
Per Ericson, professor Naturhistoriska riksmuseet.
Mejl: per.ericson@nrm.se
Tel: 0766-318687