Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Vivi Vajda

Professor, Enhetschef

Kontakt

Telefon: 08-519 542 66
E-post: Vivi.Vajda@nrm.se 

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Fil. kand. Lunds universitet, 1989

Fil. Dr. Lunds universitet, 1998

Ansvarsområden

Under mitt ansvar ligger de strategiska besluten angående forskning och skötseln av samlingarna. Mer specifikt har jag personligt ansvar för mikrofossilsamlingen. Att skapa en positiv arbetsmiljö för personalen och att se till att vi tillsammans arbetar mot museets gemensamma mål är även ett av mina huvudansvar. Jag är också lektor i paleobotanik både vid Lunds och Stockholms universitet.

Forskningsområde

Som paleontolog forskar jag på fossil, främst mikroskopiskt små fossil så som pollen, sporer, alger, och svampar vilka tillsammans utgör ett ovärderligt arkiv över livets utveckling. Jag är intresserad av att lösa frågor som rör utvecklingen av ekosystem och enskilda arter i samband med massutdöenden. Att förstå ekologi, geologi och klimatförändringar miljontals år bakåt i tiden kan öka vår förståelse för vilka processer och trender som gäller även i relation till dagens och framtida klimat.

Mitt huvudsakliga verktyg är sporer och pollen från växter då dessa snabbt avspeglar förändringar i miljö och klimat. Vid en global katastrof drabbas både växter och djur av utdöende och det är det som jag med hjälp av mikrofossilen kan spåra i bergarterna. Jag har tillsammans med mitt forskarlag framgångsrikt arbetat med att klarlägga konsekvenserna för livet på jorden till följd av den asteroid som slog ned i dagens Mexiko för 66 miljoner år sedan och utplånade 75% av arterna på jorden, bl.a. dinosaurierna. Målet är att använda resultaten från detta utdöende som en sorts facit, i detektivarbetet med att utreda andra katastrofer i jordens historia. Genom att jämföra skeenden, så som magnitud av utdöendet, tidsförloppet, återhämtningsmönster m.m., spårat i den fossila vegetationen och i bergarternas geokemi, kan vi få svar på flera frågor rörande andra utdöenden i Jorden historia.

Min forskning finansieras av Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse och Vetenskapsrådet (VR).

Andra professionella roller

 
  1. Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien
  2. Ledamot i Ungerska Vetenskapsakademien

  3. Ordförande för Sveriges Geologiska Förening, 2010-2012
  4. Ordförande för International Geoscience Program (IGCP), UNESCO HQ, Paris, 2009-2012

  5. Svensk representant för European Federation of Geologists (EFG), HQ Bryssel, 2006-2008
  6. Invald medlem i Fysiografiska Sällskapet i Lund, 2012
  7. Koordinator för Linnémiljön LUCCI, 2009-2015
  8. Sekreterare för Sveriges Geologiska Förening 2008-2009

Utmärkelser

Projektanslag Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse-PlantEralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Årets Geolog 2010länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utmärkelsen "Årets Geolog"länk till annan webbplats erhöll Vivi 2010 av Geologsektionen (Naturvetarförbundet) med motiveringen "En person som på ett positivt sätt flyttat fram geologins position i samhället".