Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

 • Huvudmeny

Stephen McLoughlin

Professor, Förste intendent.

Kontakt

Tel: 070-3402362
E-post: steve.mcloughlin@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

BSc (Hons) Queenslands universitet, Australien, 1986

Fil. Dr. Queenslands universitet, Australien, 1990

Ansvarsområden

Jag är ansvarig för kureringen av de paleozoiska och mesozoiska växtfossilsamlingarna vid enheten för paleobiologi. Jag bistår besökande gästforskare och handleder doktorander och postdoktorer som forskar inom paleozoisk och mesozoisk paleobotanik. Jag har delansvar för enhetens stensliputrustning och fotografilabbet och för att underhålla den webbaserade publikationsdatabasen DiVA.

Forskningsområde

Jag är intresserad av flera/olika aspekter av utvecklingen av växtliv på jorden. Jag undersöker evolutionen av nya växtstrukturer och anatomier, tillämpningen av fossila växter inom biostratigrafi, mönster av växters utdöenden, och växtlighetens svar på klimatförändringar genom paleozoikum och mesozoikum. Detta breda intervall spänner över många av de omvälvande händelserna i växternas historia på jorden.

Jag är intresserad av att använda mig av nya tekniker för att undersöka exceptionellt välbevarade (förkislade, opaliserade eller på annat sätt tredimensionellt bevarade) fossil för att belysa den evolutionära historian av mindre kända grupper, som svampar, algsvampar, primitiva ormbunksgrupper och fröormbunkar från södra halvklotet.

Jag är också intresserad av att undersöka evolutionen av växt-djurinteraktioner under paleozoikum och mesozoikum. Integrerade undersökningar av avtrycksfossil, förkolnade mesofossil, och tredimensionellt bevarad förkislad torv och kilselsinter erbjuder ett brett spektrum för dokumentering av utvecklandet av komplexa interaktioner mellan växter-djur-svampar över geologisk tid.

Ytterligare ett intresse är förståelsen för omvälvningen i floran under perm och trias, en tid då förhållanden övergick från istidsklimat till extremt växthusklimat och jorden upplevde kanske det värsta massutdöendet någonsin.

Min forskning finansieras av Vetenskapsrådet och National Science Foundation (USA)

Andra professionella roller

 • Chefredaktör för Alcheringa 2006 – 2016; Hedersredaktör 2016 –
 • Medlem i redaktionen för Cretaceous Research 1998 –
 • Medlem i redaktionen för Australasian Palaeontological Memoirs 2006 –
 • Medlem i redaktionen för Palaeontographica abteilung B 2013 –
 • Medlem i redaktionen för Review of Palaeobotany and Palynology 2015 –
 • Ämnesredaktör, paleobotanik, för Australian Systematic Botany 2016 –
 • Gästredaktör för Gondwana Research 2015
 • Medlem av Nomenclature Committee for Fossil Plants under the auspices of the International Association for Plant Taxonomy 2011 –
 • Medlem av Executive Committee of the Geological Society of Australia (Queensland Division) 2006 – 2007
 • Jag har över 1900 timmar av undervisingserfarenhet vid Queensland University of Technology, University of Melbourne och University of Western Australia (Australien), samt Lunds universitet. Jag har varit huvudhandledare eller biträdande handledare för sex doktorandprojekt.