Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Lars Werdelin

Professor, Ställföreträdande enhetschef

Kontakt

Tel: 08-519 542 02
E-post: lars.werdelin@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

BSc Linköpings universitet, 1977

Fil. Dr. Stockholms universitet, 1981

Ansvarsområden

Forskning inom området vertebratpaleontologi. Delat ansvar för enhetens samling av vertebratfossil. Delat ansvar för enhetens samlingsdatabas, särskilt ordlistor. Engagemang med det omgivande samhället inom mitt kompetensområde. 

Forskningsområde

Evolution, fylogeni, ekologi och bevarande av rovdjur, levande och utdöda, med särskild inriktning mot Afrika och rovdjurens interaktioner med den mänskliga utvecklingslinjen under de senaste 7 miljoner åren.

Jag har bedrivit forskning på alla abstraktionsnivåer, från beskrivning av fossil och nya arter över fylogenetiska analyser till utvecklingen av nya sätt att studera djursamhällens struktur och faunaförändring. Detta arbete har skett i samarbete med talrika kollegor över hela världen. Det har lett till ny kunskap om de tidiga människornas påverkan på sin miljö och finansieras av Vetenskapsrådet.

Jag bedriver också fältarbete i Afrika och är för närvarande samarbetspartner inom Ledi-Geraru Research Project, som samlar fossil, däribland de äldsta Homo from Afarregionen i Etiopien. Detta arbete sker i samarbete med Institute of Human Origins, Arizona State University och finansieras av National Science Foundation (USA) och Templeton Foundation.

Andra professionella roller

Redaktör, Journal of Vertebrate Paleontology länk till annan webbplats2014-

Medlem i IUCN Cat and Hyaena Specialist Groups 1990-

Medlem i Committee for Research and Exploration, National Geographic Society 2011-

Medlem i Swedish National Committee for Biology (the Swedish IUBS committee) 2011-

Utmärkelser

Utländsk medlem i den Finska Vetenskaps-Societeten

Lars i fält

Fältarbete i Afar Autonomous State, Etiopien, januari 2005.