Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Utveckling och förändringar av utbredningsmönster inom blomväxter

Foto: Thomas Denk

Drakträd från miocena lager i Anatolien (övre bladrosetten och epidermis karaktärer i övre och mellersta bilden till höger) och dess moderna motsvarighet från Makaronesien, Dracaena draco (nedre bladrosetten och på epidermis i nedre bilden till höger) (från Denk et al. 2014)

Sammanfattning

Detta projekt kommer att använda fossil av växtgrupper som levde i tempererade områden under stora delar av kenozoikum för att undersöka vilken roll nischkonservering respektive nischevolution spelade i förändringar av utbredningsmönster hos dessa växter över tid.

Utbredningen av olika växtgruppers utvecklingslinjer har vanligtvis varierat över geologisk tid. Förändringar i växters utbredningsområden påverkas huvudsakligen av två faktorer:

  1. Evolution av nya nischer associerat med byte av växtmiljö
  2. Konserverade nischer, där utbredningen beror på geografisk avskärmning av en växtgrupps livsmiljö på grund av miljöförändringar och andra abiotiska faktorer

Distinktionen mellan dessa två processer är viktig för att kunna förstå hur vedartade angiospermer (träd och buskar) svarar på miljöförändringar, både i förgången tid och i nutid. Det är också viktigt när man försöker spåra uppkomsten av viktiga nya biom i jordens historia.

Undersökningen kommer att fokusera på fossil av växtsamhällen från två huvudområden, västra och östra medelhavsområdet, och spänna i tid från oligocen till pliocen (34 till 2.6 miljoner år sedan). Målet med projektet är att förstå den adaptiva spridningen av växtgrupper som från början främst fanns i tempererade (fuktiga) områden, till ett stort antal olika moderna biom som t ex tropiska skogar, områden med säsongstorka, och torra områden.

Det kommer att uppnås genom att integrera tillgängliga fylogenetiska studier (som fylogenetiskt ramverk) med information från några mycket viktiga fossila taxa samt material från exceptionellt fossilrika fyndlokaler. Högupplösta taxonomiska analyser gjorda med hjälp av makroskopiska och mikroskopiska morfologiska kännetecken kommer utgöra basen för en detaljerad undersökning av möjlig nischevolution respektive nischkonservering i tid och rum.

Belysandet av dessa forskningsfrågor med ett integrerat historiskt och modernt angreppssätt är innovativt och kommer att vara relevant för många paleoekologiska studier och för förståelsen av responsen i dagens nordliga tempererade vedartade vegetation till pågående miljöförändringar.

Forskningen stöds av Vetenskapsrådet (VR)

Projektdeltagare vid museet

Thomas Denk (projektledare)

Externa projektdeltagare

University of Istanbul, Turkiet

University of Vienna, Department of Palaeontology, Österrike

Athens University, Department of Geology and Geoenvironment, Grekland

Palaeontological Institute, Russian Academy of Sciences, Ryssland