Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Utforskning av den djupa biosfären

Foto: Magnus Ivarsson

Symbiosisliknande förhållande mellan svampar (trådar) och mikrober ("blomkål" och små ljusa korn) från 48 miljoner år gamla porösa bergarter under havsbotten. Det avbildade avsnittet är 0.8 mm brett.

Sammanfattning

Djupshavsbottnarna är en av de sista okända biologiska områderna kvar på Jorden. Fastän havsbottnarna utgör det största möjliga habitatet för liv på Jorden vet vi nästan ingenting om mångfalden, rikedomen, funktionen eller konsekvenserna av livet där.

Syftet med det här projektet är att utvidga vår kunskap om den här dolda biosfären. De största vetenskapliga frågorna projektet tar itu med är:

  • Vilken är rikedomen och sorten av mikrober som lever i havsbottnarna?
  • Till vilket djup fortsätter mikrobiellt liv och hur förändrar sig mikrobsammansättningen i havsbottnar av olika åldrar?
  • I vilken utsträckning påverkar mikrober och mineral varandra och vad har det för effekt på globala geokemiska kretslopp?

Forskningen stöds av Vetenskapsrådet (VR) och Nordic Center for Earth Evolution (NordCEE)

Externa projektdeltagare

Institute of Deep-Sea Science and Engineering, Sanya, Kina

Utvalda publikationer

Ivarsson, M., Bengtson, S., Neubeck, A. 2016. The igneous oceanic crust – Earth’s largest fungal habitat? Fungal Ecology 20: 249-255.

Ivarsson, M., Holm, N.G., Neubeck, A. 2015. The deep biosphere of the subseafloor igneous crust. In: Trace Metal Biogeochemsitry and Ecology of Deep-Sea Hydrothermal Vent Systems (eds. Demina, L.L., Galkin, S.V.). Springer, 143-166.

Ivarsson, M., Bengtson, S., Skogby, H., Lazor, P., Broman, C., Belivanova, V., Marone, F., 2015. A fungal-prokaryotic consortium at the basalt-zeolite interface in subseafloor igneous crust. PLOS ONE, 10(10):e014016. doi:10.1371/journal.pone.0140106länk till annan webbplats.

Ivarsson, M., Peckmann, J., Tehler, A., Broman, C., Bach, W., Behrens, K., Reitner, J., Böttcher, M.E., Norbäck-Ivarsson, L. 2015. Zygomycetes in vesicular basanites from Vesteris Seamount, Greenland Basin – a new type of cryptoendolithic fungi. PLOS ONE, 10(7): e01333368. doi:10.1371/journal.pone.01333368.

Bengtson, S., Ivarsson, M., Astolfo, A., Belivanova, V., Broman, C., Marone, F., Stampanoni, M. 2014. Deep-biosphere consortium of fungi and prokaryotes in Eocene sub-seafloor basalts. Geobiology 12: 489-496. Se Bengtson et al. 2014.länk till annan webbplats

Ivarsson, M., Bengtson, S., Belivanova, V., Stampanoni, M., Marone, F., and Tehler, A. 2012. Fossilized fungi in subseafloor Eocene basalts. Geology 40: 163-166.