Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Ett grunt ursprung? -

Utvecklingen av djurens skelett under tidigaste kambrium

Svepelektronmikroskopbild av stjärnformad chancelloridsklerit från kambrium på Grönland.

Sammanfattning

En av de viktigaste händelserna i livets evolutionära historia på Jorden var djurlivets radiation och utvecklandet av de första skeletten under sen ediacara och tidig kambrium (den kambriska explosionen; 550-520 miljoner år sedan). Detta projekt ämnar testa hypoteser om vilket evolutionärt tryck som ledde till utvecklingen av skelett med särskilt fokus på hypotesen att skal först utvecklades hos djur som levde på grunt vatten som skydd mot uttorkning och UV ljus.

Under projektet kommer sektioner genom den kambriska lagerföljden i Mongoliet, Kanada och Kina, där några av de äldsta kända fossilen av skalbärande djur hittats, att studeras. Bergartsprover kommer att samlas in för att utvinna ”små skalfossil” (SSF), som inkluderar de äldsta kända skalen. Dessa prover kommer att kompletteras med sedimentologiska studier för att avgöra vilka miljöer fossilen härstammar från och metoder för att utnyttja kol-istop stratigrafi för att kunna exakt datera bergarterna. På så vis är tanken att sambandet mellan fossil och sedimentär miljö ska kunna kartläggas och därigenom sambandet mellan livsmiljö och utvecklingen av skal. Förhoppningen är att för första gången kunna klarlägga vilka faktorer som drev fram utvecklingen av skal.

Resultatet blir en bättre förståelse för de ekologiska sambanden och komplexiteten hos de marina faunorna i tidig kambrium, vilket kommer att ge oss en bättre bild av bakgrunden till de evolutionära förändringar som ledde till utvecklingen av de moderna djurgrupperna och slutligen till moderna ekosystem. Detta innebär att gåtan om de evolutionära och ekologiska processer som låg bakom djurlivets explosiva radiation i kambrium kommer ett steg närmare sin lösning.

Forskningen stöds av Vetenskapsrådet (VR)

Projektdeltagare vid museet

Timothy Topper (forskare)

Internationella samarbetspartners

Institute of Paleontology and Geology, Mongolian Academy of Sciences, Ulan Bator, Mongoliet

State Key Laboratory of Continental Dynamics Shaanxi Key Laboratory of Early Life and Environments, and Department of Geology, Northwest University, Xian, Kina

Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing, Kina

Natural History Museum of Denmark, Köpenhamn, Danmark

University of New England, Armidale, NSW, Australien

Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige

Department of Biological Sciences, Macquarie University, Sydney, NSW, Australien