Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Skaldjurens tidigaste utveckling

Hyoliter från tidig kambrium från Kina

Sammanfattning

Lophotrochozoa är en av de största och mest diversifierade grenarna i djurens släktträd och hit hör bland annat musslor (Fylum Mollusca), daggmaskar (Fylum Annelida), mossdjur (Fylum Bryozoa) och armfotingar (Fylum Brachiopoda). Vi vet från bland annat genetiska studier att de är släkt med varandra, men inte exakt hur deras inbördes släktskap ser ut. Lyckligtvis har många lophotrochozoer skal som bevaras som fossil. Därför kan vi studera deras tidigaste utveckling under den kambriska tidsperioden med hjälp av fossil.

Under tidig kambrium utvecklades djurlivet i haven explosionsartat och många djurgrupper dök upp för första gången. Bland dessa finns de tidigaste molluskerna och armfotingarna, men också mer problematiska fossil från djurgrupper som saknar nutida ättlingar. Det är dessa utdöda och problematiska grupper som är nyckeln till att förstå den tidigaste evolutionen av de moderna djuren eftersom de oftast representerar tidiga sidogrenar till de djurgrupper vi känner till från dagen fauna. Genom att studera dessa utdöda grupper och klargöra hur de är besläktade med dagen djur kan vi alltså förstå hur evolutionen av djurens grundläggande byggplan gick till.

I detta projekt fokuserar vi på flera olika fossilgrupper, bland annat tommotiiderna som hade ett skalpansar uppbyggt av många små konformade skleriter och hyoliterna som hade ett tand-format skal. Bland annat studerar vi hur dessa gruppers skelett och inre mjukdelar utvecklades under tidig kambrium och hur deras egenskaper förändras över tid. Även de mikroskopiska strukturerna i skalet är av intresse. Det visar sig att tommotiiderna är släkt med armfotingar medan hyoliternas släktskap är mer oklar, även om mycket tyder på att de är nära släkt med blötdjuren.

Forskningen stöds av Vetenskapsrådet (VR)

Projektdeltagare på museet

Timothy Topper (forskare)