Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Liv och nedslag

Foto: Magnus Ivarsson

Sammanfattning

Meteoritnedslag är vanligtvis förknippade med globala miljökatastrofer och massutdöenden. Vid ett flertal tillfällen under Jordens historia har livet mer eller mindre släckts ut av förödande nedslag.

I ett astrobiologiskt sammanhang anses däremot meteoritnedslag vara händelser som kan främja liv på planeter. Detta är p.g.a. det spricksystem och det hydrotermala system som följer på ett nedslag och som drivs under lång tid efter nedslaget av nedslagssmältan. Ett sådant system avger värme, driver vattencirkulation och lakar näringsämnen ur berget som kan upprätthålla en djupbiosfär på en planet som annars är obeboelig.

I detta projekt undersöks fossila mikroorganismer i paleo-hydrotermala system i de svenska nedslagskratrarna Lockne och Siljan för att förstå vilken kapacitet ett nedslag har för att driva en djupbiosfär.

Forskningen stöds av Rymdstyrelsen och Nordic Center for Earth Evolution (NordCEE)

Utvalda publikationer

Sjöqvist, A.S.L., Lindgren, P., Sturkell, E.F.F., Hogmalm, K.J., Broman, C., Ivarsson, M., Lee, M.R. 2016. Shock metamorphism and hydrothermal alteration of mafic impact ejecta from the Lockne impact structure, Sweden. GFF, DOI: 10.1080/11035897.2016.1227361länk till annan webbplats

Ivarsson, M., Broman, C., Sturkell, E., Ormö, J., Siljeström, S., van Zuilen, M., Bengtson, S. 2013. Fungal colonization of an Ordovician impact-induced hydrothermal system. Scientific Reports 3: 3487, DOI:10.1038/srep03487länk till annan webbplats

Lindgren, P., Ivarsson, M., Neubeck, A., Broman, C., Henkel, H. and Holm, N.G. 2010. Putative fossil life in a hydrothermal system of the Dellen impact structure, Sweden. International Journal of Astrobiology 9: 137-146