Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Stefan Bengtson

Professor emeritus.

Kontakt

Tel: 08-519 542 20
E-post: stefan.bengtson@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Fil. kand. Uppsala universitet, 1969

Fil. lic. Lunds universitet, 1970

Fil. Dr. Uppsala universitet, 1977

Ansvarsområden

Som professor emeritus utan anställning har jag inga formella uppdrag på museet. Jag deltar i det dagliga arbetet på enheten och fortsätter mitt forsknings- och samlingsarbete.

Forskningsområde

Jag är intresserad av den (r)evolutionära övergången då livet på jorden gick från en exklusivt mikrobiell biosfär till en som karakteriseras av samspelet mellan stora och små varelser: djur, växter, svampar och - naturligvis fortfarande närvarande - mikrober.

Den mest dramatiska förändringen skedde för omkring 600-500 miljoner år sedan, men dewss rötter sträcker sig ännu längre tillbaka. Det börjar med det första uppträdandet av stora multicellulära organismer i bergarter mer än två miljarder år gamla. Det slutar med en ny början: den "kambriska explosionen" som för en halv miljard år sedan hade producerat en biosfär lik den vi ser idag; endast landytan var kvar att kolonisera. En viktig del av processen var det fria syret i oceanen och atmosfären som frigjordes av fotosyntetiska organismer (cyanobakterier, alger och gröna växter). Fritt syre är livsviktigt för det energikrävande liv organismer såsom djur lever.

Min forskning sker i samarbete med forskare världen om och med huvudsakligt stöd från Vetenskapsrådet (VR).

Andra professionella roller

  • Fellow of the Royal Swedish Academy of Sciences.

Publikationer

Fullständig publikationslista

Länkt till DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivetlänk till annan webbplats

Bengtson, S., and Yue, Z. 1997. Fossilized metazoan embryos from the earliest Cambrian. Science, 277:1645–1648.

Bengtson, S., Rasmussen, B., and Krapež, B. 2007. The Paleoproterozoic megascopic Stirling Biota. Paleobiology, 33(3):351–381.

Bengtson, S., Ivarsson, M., Astolfo, A., Belivanova, V., Broman, C., Marone, F., and Stampanoni, M. 2014. Deep-biosphere consortium of fungi and prokaryotes in Eocene sub-seafloor basalts. Geobiology, 12(6):489–496.

Bengtson, S., and Collins, D. 2015. Chancelloriids of the Cambrian Burgess Shale. Palaeontologia Electronica, 18(1):67 pp.