Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Växternas invasion av terrestra miljöer och geokemiska fingeravtryck av fossilt liv

Foto: Vivi Vajda

Grotta med stromatoliter och stalaktiter i Diamantina, Brasilien.

Sammanfattning

Geobiologi och astrobiologi är relativt nya forskningsfält i gränslandet mellan geologi, biologi och astronomi. I detta projekt ämnar vi att identifiera och karakterisera fossilt liv i bergarter genom att kombinera olika aspekter inom geologi, biologi och kemi.

Genom att integrera palynologiska, geokemiska och sedimentologiska data kan förändringar i miljö och livsformer i samband med koloniseringen av land öka vår förståelse för bildandet av de första ekosystemen på jorden. Exempelvis måste växternas omfattande och snabba kolonisering av land under tidsperioden silur både påverkat bildandet av jordmån och atmosfärens sammansättning av koldioxid och syre.

Vårt mål är även att med hjälp av biomarkörer identifiera olika livsformer baserat på deras molekylära fingeravtryck. Vi arbetar med processer relaterade till asteroidnedslag och vulkanism för att få vetskap om geologiska och biologiska orsaker kopplade till evolution. Våra verktyg är Raman-spektroskopi, Fourier Transfer Infraröd Microscopy (FTIR), ljusmikroskop och Elektronmikroskopi.

https://www.youtube.com/watch?v=bAhvTBe1KhIlänk till annan webbplats

Forskningen stöds av Vetenskapsrådet (VR)

Projektdeltagare vid museet

Vivi Vajda (projektledare)

Externa projektdeltagare

NASA HQ Washington, USA

Lunds universitet, MAXLAB

Institute of Deep-Sea Science and Engineering, Sanya, Kina

Utvalda publikationer

Peterffy, O., Calner, M. & Vajda, V., 2016. Early Jurassic cyanobacterial mats - a potential response to reduced biotic activity in the aftermath of the Triassic mass extinction event. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 464. 76–85.

Vajda, V., Ocampo, A., Ferrow, E. & Bender Koch, C., 2015. Nano particles as the primary cause for long-term sunlight suppression at high southern latitudes following the Chicxulub impact –evidence from ejecta deposits in Belize and Mexico Gondwana Research 27: 1079–1088.

Qu, Y., Engdahl, A., Zhu, S., Vajda, V., McLoughlin, N., 2015. Ultrastructural Heterogeneity of Carbonaceous Material in Ancient Cherts: Investigating Biosignature Origin and Preservation. Astrobiology 15 (10)

Badawy, A.S., Mehlqvist, K, Vajda, V., Ahlberg, P. & Calner, M., 2014. Late Ordovician (Katian) spores in Sweden – oldest land plant remains from Baltica. GFF Scandinavian Journal of Earth Sciences 136: 16–21

Mehlqvist, K., Vajda, V. & Steemans, P., 2012. Early land plant spore assemblages from the Late Silurian of Skåne, Sweden. GFF 134: 133–144.

Vajda, V., Larsson, L., Frisk, Å. 2009. Ekosystemen reser sig ur askan - livet efter asteroidnedslag på jorden. Populär Astronomi 1: 12–16.