Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Mesozoiska massutdöenden och drastiska förändringar i den globala kolcykeln

Foto: Vivi Vajda

Fältarbete i North Dakota där vi studerar effekterna av en asteroid som slog ned för 66 miljoner år sedan. Liten bild: Lårben av Triceratops.

Sammanfattning

Det har skett minst fem massutdöenden under de senaste 500 miljoner åren och för flera av dem är den bakomliggande orsaken fortfarande okänd och intensivt debatterad. Genom palynologiska och geokemiska studier kan händelseförlopp och orsaker bakom dessa klarläggas, vilket också är syftet och målet med projektet.

Jag har tillsammans med mitt forskarlag under flera år framgångsrikt arbetat med att klarlägga konsekvenserna för livet på jorden till följd av den asteroid som slog ned på Yucatanhalvön, i dagens Mexiko för 66 miljoner år sedan. Det asteroidnedslaget utplånade 75% av arterna på jorden, bl.a. dinosaurierna. Målet är att använda resultaten från denna katastrof, som markerar övergången mellan tidsperioderna krita och paleogen, som en sorts facit och stöd i detektivarbetet med att utreda bakomliggande orsaker till andra katastrofer i jordens historia. Genom att i den fossila vegetationen jämföra skeenden så som magnitud av utdöendet, tidsförloppet, återhämtningsmönster m.m., kan vi få svar på flera frågor rörande andra utdöenden i Jorden historia.

För närvarande arbetar vi med intervall som spänner över gränsen mellan trias och jura (ca 200 miljoner år gamla sediment) och vi arbetar med prover från lagerföljder på Nya Zeeland, Kina och Australien. I projektet ingår även IGCP projektet 632 (se nedan) som syftar till att länka omfattande jurassiska event och där vi jämför vegetationsförändringar mellan södra och norra halvkloten.

Forskningen stöds av Vetenskapsrådet (VR) samt UNESCO-IUGS

Externa projektdeltagare

Nanjing Institute of Paleontology, Kina

University of Kiev, Ukraina

Samarbetspartners

LUCCI , http://www.lucci.lu.se/länk till annan webbplats; IGCP632

Utvalda publikationer

Vajda, V., Pesquero Fernández, D., Villanueva-Amadoz, U., Lehsten, V., Alcalá, L., 2016. Dietary and environmental implications of Early Cretaceous predatory dinosaur coprolites from Teruel, Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 464, 134–142. 

Vajda, V., Linderson, H. & McLoughlin, S., 2016. Disrupted vegetation as a response to Jurassic volcanism in southern Sweden. ories. Geological Society, London, Special Publications, 434, 127 –148.

Sha, J., Olsen, P.E., Yanhong Pan, Y., Xu, D., Wang Y., Zhang, X. & Vajda, V. 2015. Triassic-Jurassic climate in continental high-latitude Asia was dominated by obliquity-paced variations (Junggar Basin, Urumqi, China), PNAS 112, 3624–3629. 

Vajda, V. & Bercovici, A., 2014. The global vegetation pattern across the Cretaceous-Paleogene mass-extinction interval – an integrated global perspective. Global and Planetary Change 12:, 29–49.

Vajda, V., Calner, M. & Ahlberg, A., 2013. Palynostratigraphy of dinosaur footprint-bearing deposits from the Triassic– Jurassic boundary interval of Sweden. GFF A Scandinavian Journal of Earth Sciences 135: 120–130.

Vajda, V. & Raine, J.I., 2010. A palynological investigation of plesiosaur-bearing rocks from the Upper Cretaceous Tahora Formation, Mangahouanga, New Zealand. Alcheringa 34: 359–374.

Vajda, V. & McLoughlin, S., 2004. Fungal Proliferation at the Cretaceous-Tertiary Boundary. Science 303: 1489. 

Vajda, V., Raine, I.J & Hollis, C., 2001. Indication of Global deforestation at the Cretaceous-Tertiary Boundary by New Zealand Fernspike. Science 294: 1700–1702.