Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Metankällor i Kalkalperna – testandet av en ny hypotes för massförekomster av Halorella pedata och med den besläktade armfotingar

Sammanfattning

Massförekomster armfotingar (brachiopoder) där förekomsten endast utgörs av en enda art återfinns i triassiska bergarter i Kalkalperna i Österrike. Dock har aldrig ursprunget till dessa massförekomster fått en tillfredsställande förklaring.

Vårt mål är att testa en ny hypotes; att dessa representerar forna platser för metanutflöden, mer specifikt då de förekommer i så kallade ’neptuniska gångar’ (sprickor i havsbotten som senare fyllts med sediment). Denna hypotes baseras på nya fossilfynd av besläktade brachiopoder från Oregon, USA i bergarter som för årmiljoner sedan utgjorde havsbotten med metanutflöden.

Metanutflöden i moderna ekosystem i t.ex. Mexikanska golfen är dessutom vanligtvis associerade med saltdiapirer. Neptuniska gångar i Kalkalperna hittas också i anslutning till diapirer (som trängt upp från underliggande permiska saltlager) och därför kommer vi fokusera på massförekomster av brachiopoderna Halorella, Halorelloidea och Sulcirostra funna i sådana neptuniska gångar.

Våra metoder för att testa hypotesen innefattar:

  1. fältarbete för att få en generell bild av geologin samt för provtagning,
  2. analyser av stabila isotoper, petrografi och biomarkör-tekniker för att identifiera en eventuell påverkan av metanutflödet på de olika avsättningarna, och
  3. testa en ny infallsvinkel för att utröna den eventuella påverkan av metanutflödet på armfotingarna genom studier av spårmetaller i bergarterna.

I ett annat delprojekt kommer vi undersöka hur armfotingarna anpassar sig till miljöförändringar, främst hur de responderade på förändringar i vattenflöde och predationstryck. Vi kommer att med hjälp av petrografiska och geokemiska data ta reda på metanutflödesintensiteten och jämföra detta med armfotingarnas skalstorlek och omfattningen av skador på skalen orsakade av predatorer.

Forskningen stöds av FWF – der Wissenschaftsfont (Österrike)

Projektdeltagare vid museet

Steffen Kiel (projektledare)

Externa projektdeltagare

Universität Hamburg, Germany

Universität Wien, Austria

Utvalda publikationer

Kiel S et al. 2017. Late Triassic mollusk-dominated hydrocarbon-seep deposits from Turkey. Geology 45: 751-754.

Kiel S et al. 2014. The paleoecology, habitats, and stratigraphic range of the enigmatic Cretaceous brachiopod Peregrinella. PLoS One 9, e109260.

Peckmann J, Kiel S, Sandy MR, Taylor DG, Goedert JL 2011. Mass occurrences of the brachiopod Halorella in Late Triassic methane-seep deposits, Eastern Oregon. Journal of Geology 119: 207-220.