Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Steffen Kiel

Förste intendent.

Kontakt

Tel: +46 (0)8 519 551 56
E-post: steffen.kiel@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Fil. Dr. Universität Hamburg, Tyskland, 2001

Docent Georg-August-Universität Göttingen, Tyskland, 2013

Ansvarsområden

Den mesozoiska och kenozoiska evertebratsamlingen.

Samordnare för the Swedish DiSSColänk till annan webbplats National Task Force

Samordnare för the SYNTHESYS+länk till annan webbplats Virtual Access program

Forskningsområde

Generellt kan mitt forskningsintresse sammanfattas med frågan ”Vad driver evolutionen på en geologisk tidsskala?” För tillfället fokuserar jag på den fossila historien av så kallade kemosyntetiserande ekosystem som kan hittas runt hydrotermala källor och metanutflöden på havsbottnen i djuphavet.

Jag använder mollusker som modellgrupp för att studera evolutionär spridning, diversitetsgradienter och andra evolutionära mönster. Jag är också intresserad av att integrera geokemiska och molekylärbiologiska data med fossila data, liksom att använda state-of-the-art beräkingsmetoder för att besvara mina forskningsfrågor.

Forskningsmedel kommer från österirikiska, tyska, och amerikanska finansiärer, från Europakommissionen, och nu senast från Vetenskapsrådet (VR).

  • Projekt III Nätverksanalyser inom paleobiogeografi:

    Jag undersöker hur nätverksanalyser, ett verktyg lånat från sociala vetenskaper och fysiken, kan tillämpas på biogeografiska frågeställningar. Av särskilt intresse för mig är användandet för att spåra evolutionen av biogeografiska provinser över geologisk tid.

Andra professionella roller

  • Redaktör för PLoS Onelänk till annan webbplats
  • Granskningsredaktör för Frontiers in Microbiology
  • Medlem i redaktionen för Lifelänk till annan webbplats
  • Medlem i redaktionen för The Nautiluslänk till annan webbplats