Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Djuphavens ekosystem -

Biogeografi över faunor vid metankällor över geologisk tid

Sammanfattning

Livet i djuphaven har fascinerat både forskare och allmänhet i århundraden, men fortfarande är många evolutionära och biogeografiska teorier kontroversiella. Hur livet i djuphaven ser ut idag är en konsekvens av hur faunans utbredning var för många miljoner år sedan och vi har det fossila arkivet som det direkta beviset.

Det här projektet är den första studien med mål att belysa biogeografin för flercelliga organismer i djuphaven globalt och med fokus på de senaste 50 miljoner åren av jordens historia. Djuphavsfaunor vid metankällor är en utmärkt modell för detta ändamål: 

  1. Faunorna utgörs av karakteristiska taxa vilka är lätta att identifiera.
  2. Dessa taxa är begränsade till djuphaven både i våra moderna ekosystem men var så även miljontals år bak i tiden
  3. Faunor vid metankällor har en mycket högre potential att fossiliseras än ’vanliga’ djuphavsfaunor vilket beror på den ständigt pågående utfällningen av karbonater i anslutning till metankällorna.

Baserat på nytt material från tre huvudområden och användandet av nya analytiska metoder kommer jag att fokusera på fyra frågor:

  • Var Stilla havet platsen för faunornas ursprung?
  • Blev Atlanten koloniserat genom Panamasundet?
  • Vilken roll spelade det forna Tethyshavet för spridningen av faunan?
  • Vilka var effekterna av det som kallas ”messinian salinity crisis”? Det vill säga då medelhavet torkade ut och blev till en avdunstningsbassäng för ca 5 miljoner år sedan.

Forskningen stöds av Vetenskapsrådet (VR)

Projektdeltagare vid museet

Steffen Kiel (projektledare)

Externa projektdeltagare

CNR-ISMAR, Bologna, Italy

Utvalda publikationer

Kiel S 2016. A biogeographic network reveals evolutionary links between deep sea hydrothermal vent and methane seep faunas. Proceedings of the Royal Society B (in press): 20162337.

Kiel S & Hansen BT 2015. Cenozoic methane-seep faunas of the Caribbean region. PLoS ONE 10: e0140788.

Natalicchio M, Peckmann J, Birgel D & Kiel S. 2015, Seep deposits from northern Istria, Croatia: a first glimpse into the Eocene seep fauna of the Tethys region. Geological Magazine 152: 444–459.