Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Sam Slater

Forskare.

Kontakt

Tel: 08-519 542 63
E-post: sam.slater@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

MSci Birmingham universitet, UK och Uppsala universitet, 2011

Fil.Dr. Sheffield universitet, UK, 2016

Forskningsområde

Jag är intresserad av hur ekosystem på land har förändrats över tid. Min forskning är huvudsakligen fokuserad på vegetationsförändringar under jura, en period i jordens historia som karakteriseras av ett mycket varmare klimat än vad vi har idag.

Genom att använda omfattande fossilförekomster av sporer och pollen kommer jag med hjälp av statistiska analyser kunna följa förändringar i floran och i landskapet i detalj. Fram till nu har detta arbete varit koncentrerat på jurasekvenser från Storbritannien och Nordsjön. Framtida forskningsprojekt kommer att undersöka vegetationsförändringar under klimathändelser i jordens historia för att vidare förstå konsekvenserna av sådana händelser på landbaserade ekosystem.

Utmärkelser

  • 2016 – The Micropalaeontological Society Charles Downie Award.
  • 2011 – Micropalaeontological Society Prize Student Award.
  • 2011 – University of Birmingham MSci Project Prize.
  • 2007 and 2008 – Price Waterhouse Coopers Merit Prize.