Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Magnus Ivarsson

Forskare.

Kontakt

Tel: 08-519 541 88
E-post: magnus.ivarsson@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

MSc. Stockholms universitet, 2003

PhD. Stockholms universitet, 2008

Ansvarsområden

Huvudforskare för forskningsprojekt om djupa biosfären, framförallt på havsbottnar, men också på kontinenten i nedslagskratrar och underjordiska stadsmiljöer. Jag är handledare till mastersstudenter och doktorander vid Stockholms universitet och andra europeiska instutioner.

Forskningsområde

Min forsking är inriktad på djupbiosfären i djuphavsbottnarna. En stor andel av Jordens mikroorganismer anses leva i oceanbottnarna men vi har mycket begränsad kunskap om dem. Genom att studera fossila mikroorganismer från dessa miljöer försöker jag förstå deras utbredning, diversitet och ekologiska roll.

Jag studerar mikrofossil från både nuvarande havsbottnar men även äldre eftersom livets ursprung går att spåra till havsbotten på den tidiga Jorden. Jag studerar även djupbiosfären på land, i anslutning till hydrotermal aktivitet och i nedslagskratrar.

Min forskning finansieras av Vetenskapsrådet (VR), Rymdstyrelsen och Nordic Center for Earth Evolution (NordCEE).

Se även min personliga hemsida:

http://magnusivarsson6.wixsite.com/magnusivarssonlänk till annan webbplats

Andra professionella roller

  • Styrelseledamot för Astrobiology Centre på Stockholms universitet (ABC)
  • Styrelseledamot för Geologins Dag