Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Bröstkotor

Schematisk skiss av fågelskelett efter Brehm 1924, med bröstkotor utmärkt. Foto Ulf Carlberg

De enskilda bröstkotorna är sinsemellan förenade med starka ligament, stundtals så förbenade att man talar om ett ryggben (os dorsale). Denna orörlighet ger god stabilitet till skuldergördeln som fäster an här. Antalet bröstkotor varierar från tre till tio. På dessa är revbenen fästade.      

Vidare, bakom själva ryggbenet förekommer ett antal mindre fria bröst- och ländkotor som är förenade i en kompakt benbildning, korsbenet (os sacrale). Denna kompakta struktur ger god stabilitet till bäckengördeln och de bakre extremiterna.

Bröstkotor från ejder. Foto Ulf Carlberg

Bröstkotor från ejder, Somateria mollissima, med revbenen nedtill och fortsättning i höftbenet. Från Naturhistoriska riksmuseet samlingar, Öland 1988. Skalstreck: 50 mm.

Huvudet – kraniet

Ryggraden
Halskotor
Svanskotor

Skuldergördeln
Skulderbladen - scapulae
Korpben - coracoid
Nyckelben - claviculae

Främre extremiteten – vingen
Överarmsbenet - humerus
Strålben och armbågsben - radius och ulna
Mellanhandsbenen
Fingrar
Bröstben - sternum
Revben

Bäckengördeln
Bäckengördeln (höftbenet - ilium, sittbenet -ischium, blygdbenet - pubis)

Bakre extremiteten – benet
Lårben - femur
Skenben och vadben - tibia och fibula
Mellanfotsbenen - tarsometatarsus
Tår

Författare och foto Ulf Carlberg, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet.