Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Bröstben

Sternum

Schematisk skiss av fågelskelett efter Brehm 1924, med bröstbenet utmärkt. Foto Ulf Carlberg

Fåglarnas bröstben är kraftigt utvecklade, och har en karakteristisk stor kam, bröstbenskammen eller även kallad crista sterni. Den utgör fäste för vingmusklerna, och varierar i utseende hos olika fåglar med avseende på deras flygförmåga. Med hjälp av bröstbenets utseende kan man artbestämma de olika fåglarna, och sådan god litteratur finns - se nedan.

Bröstben silvertärna.

Bröstben av silvertärna, Sterna paradisaea, med bröstbenskammen utmärkt. Från Naturhistoriska riksmuseets samlingar, Ryssland 1994. Skalstreck: 10 mm.

Namnförklaring, etymologi

Den vetenskapliga termen sternum kommer från latinet och grekiskan betyder helt enkelt bröstben.

Huvudet - kraniet

Ryggraden
Halskotor
Bröstkotor
Svanskotor

Skuldergördeln
Skulderbladen - scapulae
Korpben - coracoid
Nyckelben - claviculae

Främre extremiteten – vingen
Överarmsbenet - humerus
Strålben och armbågsben - radius och ulna
Mellanhandsbenen
Fingrar
Revben

Bäckengördeln
Bäckengördeln (höftbenet - ilium, sittbenet -ischium, blygdbenet - pubis)

Bakre extremiteten – benet
Lårben - femur
Skenben och vadben - tibia och fibula
Mellanfotsbenen - tarsometatarsus
Tår

Författare och foto Ulf Carlberg, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet.

Lästips:
Selstam, G. & Selstam, E., 1973, Artbestämning av bröstben samt typbestämning av överarmsben och bäckenben hos svenska fåglar. (Stockholm) [Fältbiologerna]
Selstam, G. & Selstam, E., 1982, Artbestämning av bröstben samt typbestämning av överarmsben och bäckenben hos svenska fåglar. (2:a upplagan, Stockholm) [Fältbiologerna]