Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Fågelungar – från ägg till utflugna

Här får du veta när några vanliga fågelarter lägger sina ägg, hur länge de ruvar och hur lång tid det tar innan ungarna är färdiga att flyga ur boet.

Fåglar som vi bygger holkar åt eller som annars är i vår omedelbara närhet tilldrar sig vårt intresse i stor omfattning. Det kan dock vara svårt att år från år komma ihåg hur länge äggen ruvas och hur länge ungarna matas innan de flyger ut ur boet.

I tabellen nedan hittar du uppgifter för olika arter. Du ser även hur många kullar de olika arterna får och hur många ägg. De olika datumangivelserna har sin utgångspunkt från hur förhållandena är i Södermanland. Antalet kullar baseras på vingruggningdata från Kvismarens fågelstation.

Art

Vetenskapligt namn

Äggläggningstid, normalt:

Ruvningstid, dygn

Flygfärdiga, dygn

Antal kullar/år

Antal ägg/kull

Knipa

Bucephala clangula

15/5-15/6

27-32

51-60

1

10

Storskrake

Mergus merganser

24/4-6/6

32-35

61-70

1

10

Fiskmås

Larus canus

3/5-16/5

22-28

35

1

3

Tamduva

Columba livia

26/3-30/7

17-19

28

2-3

2

Ringduva

Columba palumbus

21/4-18/6

15-17

21-28

2-3

1-2

Kattuggla

Strix aluco

30/3-15/4

28-30

56

1

5

Tornseglare

Apus apus

10/6-28/6

19-23

33-56

1

2

Ladusvala

Hirundo rustica

1/6-18/6

14-16

20-22

1-2

5

Hussvala

Delichon urbica

11/6-28/6

14-15

18-22

1-2

5

Sädesärla

Motacilla alba

16/5-1/6

12-14

15

1-2

5

Rödhake

Erithacus

10/5-28/5

13-14

12-15

1-2

5-7

Rödstjärt

Phoenicurus phoenicurus

15/5-1/6

13-14

12-14

1

5-7

Koltrast

Turdus merula

20/4-15/5

12-15

13-15

2 (3)

5

Björktrast

Turdus pilaris

6/5-27/5

13-14

14

1

5-6

Lövsångare

Phylloscopus trochilus

1/6-12/6

12-14

13-16

1

5-7

Grå flugsnappare

Muscicapa striata

8/6-18/6

12-14

13-14

1

5

Svartvit flugsnappare

Ficedula hypoleuca

2/6-17/6

14

14-17

1

5-7

Blåmes

Parus caeruleus

19/5-25/5

13-15

17-18

1-2

10-12

Talgoxe

Parus major

10/5-20/5

13-14

15-20

1-2

8-12

Skata

Pica pica

20/4-12/5

17-18

22-27

1

5-8

Kaja

Corvus monedula

3/5-20/5

17-20

28

1

5

Kråka

Corvus corone

17/4-10/5

18-21

30

1

5-6

Stare

Sturnus vulgaris

9/5-25/5

12-13

20

1

5

Gråsparv

Passer domesticus

2/5-30/5

12-14

17

2-3

5

Pilfink

Passer montanus

2/5-18/5

12-14

14-16

2-3

5

Bofink

Fringilla coelebs

12/5-1/6

11-13

13-14

1-2

5

Gulsparv

Emberiza citrinella

10/5-31/5

12-14

12-14

1-2

5


Läs mer

Fågelholkar

Källor

Wahlberg, T., 1993, Kunskapen om fåglar. Alla häckande arter i Sverige. (Uppsala)
Vingruggningdata från Kvismarens fågelstation.