Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Mellanfotsben

Tarsometatarsus

Schematisk skiss av fågelskelett efter Brehm 1924, med mellanfotsben utmärkt. Foto Ulf Carlberg

Mellanfotens ben har omvandlats. En del ben har sammansmält med skenbenets nedre del till vad som benämns tibiotarsus. Andra element har förenats till vad som kallas tarsometatarsus eller kortare för "tarsen". Tarsometatarsus kännetecknas av, att det nedtill har tre ledytor mot de främre tårna, och en ledyta upptill mot skenbenet – vilket ger det en speciell form.

Mellanfotsben knölsvan

Mellanfotsben hos knölsvan, Cygnus olor. Från Naturhistoriska riksmuseet samlingar, Uppland 1987. Skalsteck: 50 mm.

Namnförklaring, etymologi

Den latinska ordet meta betyder emellan och tars betyder fot.

Huvudet - kraniet

Ryggraden
Halskotor
Bröstkotor
Svanskotor

Skuldergördeln
Skulderbladen - scapulae
Korpben - coracoid
Nyckelben - claviculae

Främre extremiteten – vingen
Överarmsbenet - humerus
Strålben och armbågsben - radius och ulna
Mellanhandsbenen
Fingrar
Bröstben - sternum
Revben

Bäckengördeln
Bäckengördeln (höftbenet - ilium, sittbenet -ischium, blygdbenet - pubis)

Bakre extremiteten – benet
Lårben - femur
Skenben och vadben - tibia och fibula
Tår

Författare och foto Ulf Carlberg, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet.