Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Fossil

Fossil av ginkoblad i en sten. Foto: Yvonne Arremo

Fossil. Foto: Yvonne Arremo

Här hittar du fakta om fossil och exempel från olika tidsperioder under livets historia. Du får reda på hur fossil bildas och hur man kan veta fossilets ålder. 

Snitt av fossil kotte från juratiden. Foto: Yvonne Arremo

Snitt av fossil kotte från juratiden. Se mer av den i filmen nedan. Foto: Yvonne Arremo

Vill du veta hur lång tid det tar för ett fossil att bildas eller om alla fossila djur och växter är utdöda, finns svaren här. Du kan även läsa om fynd av fossil i Sverige.

Spår av djur och växter

Fossil är rester eller spår av djur och växter som bevarats i olika typer av sediment eller sedimentära bergarter som avlagrats någon gång under jordens historia. Sedimenten kan förbli mer eller mindre lösa, men ofta förstenas de och omvandlas till bland annat lerstenar, lerskiffrar, sandstenar, kalkstenar, tuffer.

Fossil kan bevaras på en rad olika sätt beroende på omständigheterna, till exempel som försteningar eller avtryck. Det är oftast de mest motståndskraftiga delarna som bevaras, hos djur till exempel skal, ben och tänder. Hos växter till exempel sporer, frön, blad och stammar.

Hjälper oss förstå livets utveckling

De mest kända och spektakulära fossilen är förstås dinosaurier, men det finns fossil av nästan alla typer av djur och växter. Fossilen hjälper oss att förstå hur livet sett ut vid olika tidpunkter på olika platser i jordens historia och hur livet utvecklats genom årmiljonerna. De gör också att vi bättre kan förstå jordens klimathistoria.

Vill du veta mer?

Läs om jordklotets utveckling

Läs om geologisk tid
Läs om bergarter

Forskning

Museet forskar om fossil på enheten Paleobiologi.