Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Livets historia

Här kan du läsa om djur och växter under olika tidsperioder i livets historia, från livets början till modern tid. Kunskapen om djur och växter som funnits på jorden före människan kommer från fossil.

Fynd av fossil gör att forskare idag tror att det fanns bakterieliknande mikroorganismer redan för 3,5 miljarder år sedan, alltså ganska tidigt i jordens historia. För cirka  2,5 miljarder år sedan fanns mikroorganismer (cyanobakterier) som producerade syre. I slutet av prekambrium utvecklades i haven och andra vattensamlingar de första flercelliga djuren, växterna (alger) och svamparna.

Från hav till land

Vid början av kambrium hade livet i haven en explosionsartad utveckling. Från silur finns fossil av djur och växter som levde på land, ett stort steg i livets utveckling. Under devon utvecklades hos växterna en mängd olika växtgrupper som bildade skogar och andra växtmiljöer som täckte stora delar av kontinenterna. Devon är också fiskarnas tid. En rad nya fiskgrupper utvecklas. Insekter och groddjur är nya djurgrupper som med säkerhet fanns under devon, kanske redan under silur.

Reptilerna dyker upp

Under karbonperioden var klimatet fuktigt och stora sumpskogar bredde ut sig. De gav upphov till mäktiga kollager över hela norra halvklotet. Reptiler dyker upp för första gången under perm. Jorden har upplevt en rad massutdöenden. Det största ägde rum på gränsen mellan perm och trias. Mesozoikum (trias, jura och krita) var dinosauriernas tid.

Däggdjuren förde en undanskymd tillvaro. Under senare delen av krita utvecklar blomväxterna en stor mångfald och blir en dominerande del av vegetationen. Idag är en majoritet av alla växtarter blomväxter.

Ta reda på mer

Geologisk tidsskala

Landskap från Ordovicium

Havslandskap från Ordovicium, rekonstruktion. Foto: Annica Roos