Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Förenklad geologisk tidsskala över fanerozoikum

Era, miljoner årPeriod, miljoner årTid, miljoner år
Kenozoikum 65Kvartär* 1,810-1,81
 Tertiär* 631,81-65
 Krita 81 65-146
Mesozoikum 186Jura 54146-200
 Trias 51200-251
 Perm 48251-299
 Karbon 60299-359
Paleozoikum 291Devon 57359-416
 Silur 28416-444
 Ordovicium 44444-488
 Kambrium 54488-542

*Definitionen av kvartär är under diskussion och tertiär är inte längre ett officiellt namn på en period utan är uppdelad i paleogen (23-65 ma) och neogene (1,81-23 ma).

Vad är en geologisk tidsskala?

Det är en tidsskala som indelar jordens historia i olika tider, på samma sätt som det finns olika tider för människans historia med äldre och yngre stenålder, bronsålder, järnålder mm. Jordens historia och den geologiska tidsskalan indelas först i långa eoner: arkeikum (jordens äldsta tid fram till för 2,5 miljarder år sedan), proterozoikum (2,5 miljarder-542 miljoner år sedan) och fanerozoikum (542 miljoner år sedan fram till idag). Eonerna indelas sedan i eror som indelas i perioder. I publika sammanhang där det talas om livets historia är perioder den mest kända och använda tidsenheten. Det finns en finare indelning av perioderna som används av forskare inom bland annat geologi och paleontologi.