Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Växter

Här kan du lära dig mer om växter av olika slag, bland annat vanliga vårväxter, giftiga växter och svampar. Information om pollen, prognoser och mätningar finns på pollenrapporten.se.

Collage med grässtjärnblomma, blad och hönsbär. Foto: Lars-Åke Janzon

Grässtjärnblomma, blad och hönsbär. Foto: Lars-Åke Janzon

Det finns drygt 300 000 kända arter av växter i världen. De minsta är bara ett par millimeter stora medan de största träden kan bli mer än 100 meter höga.

Läran om växter kallas botanik. De flesta organismer som kallas växter har pigment som gör att de kan omvandla solenergi till socker. De gröna växterna utgör en grupp och indelas bland annat i blomväxter, barrväxter, ormbunksväxter, mossor, kransalger och grönalger.

Till växter brukar man även föra grupper från andra utvecklingslinjer, till exempel svampar (inklusive lavar), brunalger och rödalger.

Läran om fröväxterna kallas fanerogambotanik. Inom kryptogambotaniken arbetar man med växter och växtliknande organismer som saknar fröer; ormbunksväxter, mossor, svampar, lavar och alger.

Pollen

Pollenprognoser och mätningar finns på pollenrapporten.selänk till annan webbplats - besök den gärna!

Museet forskar

Vi forskar om växter på följande enheten för Botanik.