Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Kryptogamer

Kryptogamer är ett samlingsnamn för grupper av växter och växtliknande organismer som inte bildar frön. Hit räknas alger, lavar, mossor, svampar och ormbunksväxter.

Collage av lav och mossor

Foto: Lars-Åke Janzon, Lars Hedenäs

De flesta kryptogamer förökar sig med hjälp av sporer, men det finns många andra och varierande sätt att fortplanta sig inom kryptogamgruppen.

Ordet kryptogam kan översättas med "bröllop i det dolda". Kryptogamerna kom att grupperas tillsammans eftersom man inte visste hur de förökade sig innan det fanns moderna mikroskop.

Månadens kryptogam

Mellan 1997 och 2010 publicerades här Månadens kryptogam: en ny ormbunksväxt, mossa, svamp, lav eller alg ur samlingarna.

Gå till Månadens kryptogam

Forskning

Museet forskar om kryptogamer på enheterna Botanik och Paleobiologi.