Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Svampar

Svamparna är inga växter. De vanliga svamparna är faktiskt djurens närmaste släktingar. Vissa mögelsorter och slemsvampar är dock inte ens släkt med de vanliga svamparna utan helt egna grupper. Det finns cirka 100 000 beskrivna arter av svampar, men det totala antalet är mycket större.

Foto: Louise Tenn

Svampar är vanliga som fossil och de utvecklades redan under prekambrisk tid (tiden fram till för 542 miljoner år sedan). De finns över hela jorden i skiftande miljöer, från polartrakter till djuphavsbottnar.

Fruktkropp och mycel

Det som i dagligt tal kallas svampar är egentligen deras fruktkroppar. Den är bara en liten del av svampen. Resten är mycel (svamptrådar) som är dolt i mark, stockar och annat.

Svamparnas största betydelse är att de bryter ned organisk substans. De spelar därmed en viktig roll i våra ekosystem.

Många svampar påverkas kraftigt av miljöförändringar och över 600 svamparter i Sverige räknas som hotade.

Svampar och människor

Vi människor använder svamparna till mat och vid tillverkning av bland annat livsmedel och läkemedel. Svenskar i allmänhet åt vid 1900-talets början ogärna svamp. Kontakten med det franska köket på 1700-talet ändrade inställningen hos först överklassen och sedan stadsborna.

Idag är svamp en uppskattad råvara i många kök. Men svamparna kan också drabba oss på olika sätt – med sina gifter, som parasiter och genom att förstöra grödor och hus.

Läs mer

Några råd om svampplockning

Vanliga missuppfattningar om giftsvampar

SvampGuiden - forum för svampintresserade i Nordenlänk till annan webbplats