Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Ryggradslösa djur

Här hittar du fakta om ryggradslösa djur, från björndjur till mördarsnigel. Det som är gemensamt för dessa djur är att de saknar ryggrad. Evertebraterna, som de också kallas, utgör i dag den största delen av världens alla djurarter. Främst är det leddjur som insekter, spindlar och kräftdjur

De ryggradslösa djuren utgör troligen omkring 97% av alla djur på jorden. Förutom att alla evertebrater saknar ryggrad skiljer det mycket mellan många av djurgrupperna, variationen i uppbyggnad och levnadssätt är stor.

Antal arter på jorden

Av alla djurarter som vi idag känner till är cirka 2 av 3 leddjur, det vill säga insekter, spindeldjur och kräftdjur.

Hur många djurarter som finns idag råder det delade meningar om. Mer försiktiga uppskattningar utgår från 2-3 miljoner, men det verkar sannolikt att det finns 10-20 miljoner djurarter.

Bara en liten del av dessa är beskrivna, cirka 1,4 miljoner, och om de flesta arter vet man inte mycket mer än deras utseende. Vi känner till nästa alla ryggradsdjur men väldigt få av alla ryggradslösa djur.

Några artrika grupper är:

Forskning på museet

Du kan läsa mer om forskningen kring ryggradslösa djur på enheten Zoologi.