Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Ringmaskar

Till gruppen ringmaskar (Annelida) hör iglar, fåborstmaskar och havsborstmaskar. Gruppen utgörs av mer än 15 000 nu levande arter. De lever i havet, i sötvatten eller på land.

Ringmaskarnas kroppar är uppbyggda av segment som liknar ringar. Kroppsformen är vanligen långsträckt, mjuk och vätskefylld.

Del av daggmask

Daggmask, en fåborstmask inom gruppen ringmaskar. Foto: Lars-Åke Janzon

Iglar

Det finns mer än 500 kända arter av iglar över hela jordklotet, främst i sötvatten men också i hav och på land. Iglar har flera likheter med daggmaskar, och dessa två grupper är nära besläktade.

Läs mer om iglar

Fåborstmaskar

Fåborstmaskarna utgör, tillsammans med iglar och igel-liknande maskar, gruppen Clitellata inom ringmaskarna.

Omkring två tredjedelar av de nära 4 000 kända fåborstmaskarterna på jorden är stora former - det är dem vi i dagligt tal kallar daggmaskar. Daggmaskarna varierar i längd mellan ungefär 2 centimeter och 4 meter.

Läs mer om fåbortsmaskar

Havsborstmaskar

Havsbortsmaskar är en mångfaldig grupp av ringmaskar med över 10 000 beskrivna arter. De flesta lever på antingen mjuka eller hårda havsbottnar från tidvattenszonen till de största djupen.

Läs mer om havsborstmaskar