Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Överarmsben


Humerus
Schematisk skiss av fågelskelett efter Brehm 1924, med överarmsben utmärkt. Foto Ulf Carlberg
Överarmsbenet är ganska grovt och har en kraftig led mot skuldergördeln. Med hjälp av överarmsbenets utseende kan man artbestämma de olika fåglarna, och sådan god litteratur finns - se nedan.
Överarmsben ejder

Överarmsben hos ejder, Someteria mollissima. Från Naturhistoriska riksmuseet samlingar, Öland 1988. Skalstreck: 10 mm.

Namnförklaring, etymologi

Det svenska ordet arm kommer från fornsvenskans armber och är känt före 1520 och betyder fogning eller led. Den vetenskapliga termen humerus kommer från latinet och betyder helt enkelt överarm.

Huvudet - kraniet

Ryggraden
Halskotor
Bröstkotor
Svanskotor

Skuldergördeln
Skulderbladen - scapulae
Korpben - coracoid
Nyckelben - claviculae

Främre extremiteten – vingen
Strålben och armbågsben - radius och ulna
Mellanhandsbenen
Fingrar
Bröstben - sternum
Revben

Bäckengördeln
Bäckengördeln (höftbenet - ilium, sittbenet -ischium, blygdbenet - pubis)

Bakre extremiteten – benet
Lårben - femur
Skenben och vadben - tibia och fibula
Mellanfotsbenen - tarsometatarsus
Tår

Författare och foto Ulf Carlberg, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet.

Litteraturtips:
Selstam, G. & Selstam, E., 1973, Artbestämning av bröstben samt typbestämning av överarmsben och bäckenben hos svenska fåglar. (Stockholm) [Fältbiologerna]
Selstam, G. & Selstam, E., 1982, Artbestämning av bröstben samt typbestämning av överarmsben och bäckenben hos svenska fåglar. (2:a upplagan, Stockholm) [Fältbiologerna]