Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Svanskotor

Schematisk skiss över fågelskelett efter Brehm med svanskotorna utmärkta. Foto: Ulf CArlberg

Fåglarnas sista svankotor är sammanfogade i vad som kallas pygostylen. Den är ett gott stöd för muskulaturen till stjärtfjädrarnas rörelser.

Svanskotor från storskarv. Foto Ulf Calrberg
Svanskotor från storskarv, Phalacrocorax carbo med pygostylen utmärkt. Från Naturhistoriska riksmuseet samlingar, Bohuslän 1996. Skalstreck: 10 mm.

Namnförklaring, etymologi

Det svenska ordet svans kommer från det lågtyska ordet swanz och betyder släp på kjol. Det kom in i vårt språkbruk 1579. Ordet kota är från fornsvenskans kota och känt sedan 1587. Pygostyl kommer från grekiskans pyg som betyder rumpa eller ände, och latinets styl som betyder styra.

Huvudet – kraniet

Ryggraden
Halskotor
Bröstkotor
Svanskotor – fler exempel

Skuldergördeln
Skulderbladen - scapulae
Korpben - coracoid
Nyckelben - claviculae

Främre extremiteten – vingen
Överarmsbenet - humerus
Strålben och armbågsben - radius och ulna
Mellanhandsbenen
Fingrar
Bröstben - sternum
Revben

Bäckengördeln
Bäckengördeln (höftbenet - ilium, sittbenet -ischium, blygdbenet - pubis)

Bakre extremiteten – benet
Lårben - femur
Skenben och vadben - tibia och fibula
Mellanfotsbenen - tarsometatarsus
Tår

Författare och foto Ulf Carlberg, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet.