Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Tår

Schematisk skiss av fågelskelett efter Brehm 1924, med tår utmärkta. Foto Ulf Carlberg

Fåglarnas fot har vanligtvis fyra tår, vissa arter har blott tre tår. Första tån är bakåtsvängd och kan vara ganska liten. De tre övriga tårna är framåtriktade. Antalet tåleder (phalanges) är olika för de olika tårna – den första tån har två leder, den andra tån har tre leder, den tredje tån har fyra leder, och den fjärde tån har fem leder.

Tår sothöna

Tårna hos sothöna, Fulica atra med de olika tårna markerade. Den andra tån är litet liggande snett under den tredje och fjärde tån. Dock är inte alla tåleder med på alla tårna. Från Naturhistoriska riksmuseet samlingar, Uppland 1999. Skalstreck: 10 mm.

Namnförklaring, etymologi

Det svenska ordet tå har sitt ursprung i det fornsvenska ta och är känt före 1520, men varifrån det kommer är ovisst.

Huvudet - kraniet

Ryggraden
Halskotor
Bröstkotor
Svanskotor

Skuldergördeln
Skulderbladen - scapulae
Korpben - coracoid
Nyckelben - claviculae

Främre extremiteten – vingen
Överarmsbenet - humerus
Strålben och armbågsben - radius och ulna
Mellanhandsbenen
Fingrar
Bröstben - sternum
Revben

Bäckengördeln
Bäckengördeln (höftbenet - ilium, sittbenet -ischium, blygdbenet - pubis)

Bakre extremiteten – benet
Lårben - femur
Skenben och vadben - tibia och fibula
Mellanfotsbenen - tarsometatarsus

Författare och foto Ulf Carlberg, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet.