Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Skelett – Fågel och däggdjur

Fågelskelett är i ofta ihåliga i jämförelse med däggdjurens mer kompakta skelett. Detta för att fågeln skall bli så lätt som möjligt då den flyger.

Som en enkel jämförelse valdes en fågel (knölsvan) och ett däggdjur (rådjur), där båda har relativt jämnstora ben med avseende på längden. För kunna ge ett liten uppfattning om skillnaderna har kvoten massa/längd uttryckt i g/cm använts. Även om benets volym hade varit det bästa för att jämföra densiteten, massa/volym uttryckt i g/cm3, så ger längden/massa i alla fall en god fingervisning om skillnaderna mellan fågelns och däggdjurets ben.

 

Knölsvan

  

Rådjur

  

Ben

Längd [cm] Massa [gram]Massa/längd [g/cm]Längd [cm]Massa [gram]Massa/längd [g/cm]
Överarmsben 29,5 66,0 2,24 16,5 42,0 2,54
Strålben och armbågsben 26,5 50,5 1,89 21,0 41,0 1,95
Mellanhandsben 13,5 16,8 1,24 16,5 33,5 2,03
Lårben 10,5 15,5 1,48 20,0 50 2,50
Skenben och vadben 20,5* 27,0* 1,32 23,5 63 2,68
Mellanfotsben 13,5 16,8 1,24 21,0* 44* 2,10
Anmärkning: De med * markerade måttet är de på bilden till höger avbildade benen.