Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Korpben

Coracoid

Schematisk skiss av fågelskelett efter Brehm 1924, med korpben utmärkt. Foto Ulf Carlberg

Korpbenen liksom skulderbladen och nyckelbenen är benelement som förekommer parvis. Tillsamman utgör de skuldergördeln, som är fäste för de främre extremiterna.

Korpben ejder

Korpben hos ejder, Somateria mollissima, sammansatt med skulderblad. Från Naturhistoriska riksmuseet samlingar, Öland 1988. Skalstreck: 10 mm.

Namnförklaring, etymologi

Den ursprunglgia innebörden av korpben tycks vara dold i dunkel. Benet förekommer även hos groddjur och kräldjur. Svenska akademiens ordbok hänvisar till en zoologibok från 1861 som ursprung. Den vetenkapliga termen coraoid betyder helt enkelt som en kort både i sin grekiska och latinska form. Måhända att korpbenet först upptäcktes hos korpen, då det är en fågel förekommande i folktron hos många folkslag och långt tillbaka i tiden - men det är en spekulation. nyckelben är känt i vårt språkbruk sedan 1768, men ursprunget synes oklart. Den vetenskapliga termen clavicula kommer från latinets ord för liten nyckel.

Huvudet - kraniet

Ryggraden
Halskotor
Bröstkotor
Svanskotor

Skuldergördeln
Skulderbladen - scapulae
Nyckelben - claviculae

Främre extremiteten – vingen
Överarmsbenet - humerus
Strålben och armbågsben - radius och ulna
Mellanhandsbenen
Fingrar
Bröstben - sternum
Revben

Bäckengördeln
Bäckengördeln (höftbenet - ilium, sittbenet -ischium, blygdbenet - pubis)

Bakre extremiteten – benet
Lårben - femur
Skenben och vadben - tibia och fibula
Mellanfotsbenen - tarsometatarsus
Tår

Författare och foto Ulf Carlberg, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet.

Litteraturtips:
Tillhagen, C.-H., 1978, Fåglarna i folktron (Stockholm).