Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Strålben och armbågsben

Radius och ulna

Schematisk skiss av fågelskelett efter Brehm 1924, med strål- och armbågsben utmärkt. Foto Ulf Carlberg
Strålbenet (radius) är det tunna benet och armbågsbenet (ulna) är det kraftigare.
Strålben och armbågsben ejder

Strålben och armbågsben hos ejder, Somateria mollissima. Från Naturhistoriska riksmuseet samlingar, Öland 1988. Skalstreck: 10 mm.

Namnförklaring, etymologi

Det svenska ordet strålben är känt sedan 1799 i vårt språkbruk. Ordet stråle kommer från fornsvenskans strale och betyder stråle eller pil och känt före 1520. Den vetenskapliga termen radius kommer från latinet och betyder helt enkelt stråle eller stav, medan ulna är latinets ord för arm eller armbåge.

Huvudet - kraniet

Ryggraden
Halskotor
Bröstkotor
Svanskotor

Skuldergördeln
Skulderbladen - scapulae
Korpben - coracoid
Nyckelben - claviculae

Främre extremiteten – vingen
Överarmsbenet - humerus
Mellanhandsbenen
Fingrar
Bröstben - sternum
Revben

Bäckengördeln
Bäckengördeln (höftbenet - ilium, sittbenet -ischium, blygdbenet - pubis)

Bakre extremiteten – benet
Lårben - femur
Skenben och vadben - tibia och fibula
Mellanfotsbenen - tarsometatarsus
Tår

Författare och foto Ulf Carlberg, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet.