Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Nyckelben (gaffelben)

Claviculae (furcula)

Schematisk skiss av fågelskelett efter Brehm 1924, med nyckelben utmärkt. Foto Ulf Carlberg

Nyckelbenen är liksom skulderbladen och korpbenen benelement som förekommer parvis. Tillsamman utgör de skuldergördeln, som är fäste för de främre extremiterna. Hos de flesta fåglar är nyckelbenen sammanvuxna till ett Y, eller en "gaffel", och de båda sammanvuxna nyckelbenen kallas för gaffelben (furcula). Det är detta ben som man ibland också kallar "önskebenet".

Nyckelben ejder.

Nyckelben hos ejder, Somateria mollissima. Från Naturhistoriska riksmuseet samlingar, Öland 1988. Skalstreck 10 mm.

Namnförklaring, etymologi

Det svenska ordet nyckelben är känt i vårt språkbruk sedan 1768, men ursprunget synes oklart. Den vetenskapliga termen clavicula kommer från latinets ord för liten nyckel. Furcula kommer från latinets ord för liten gaffel. Fjärilen grå gaffelsvanslänk till annan webbplats har larver med en två spröt i rumpan (som en liten gaffel) och har det vetenskapliga namnet Furcula furcula.

Huvudet - kraniet

Ryggraden
Halskotor
Bröstkotor
Svanskotor

Skuldergördeln
Skulderbladen - scapulae
Korpben - coracoid

Främre extremiteten – vingen
Överarmsbenet - humerus
Strålben och armbågsben - radius och ulna
Mellanhandsbenen
Fingrar
Bröstben - sternum
Revben

Bäckengördeln
Bäckengördeln (höftbenet - ilium, sittbenet -ischium, blygdbenet - pubis)

Bakre extremiteten – benet
Lårben - femur
Skenben och vadben - tibia och fibula
Mellanfotsbenen - tarsometatarsus
Tår

Författare och foto Ulf Carlberg, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet.