Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Havsörn

Havsörnen är vår största rovfågel, med en vingbredd upp mot 2,5 meter, och ingår i familjen Buteanidae, hökartade rovfåglar.

Havsörn

Havsörn. Foto: Martin Alexandersson

I Sverige har havsörnen sin utbredning längs hela Östersjökusten, vid syd- och mellansvenska sjöar och i Lappland. Det naturliga utbredningsområde i övriga världen är Europa och Asien, men fortfarande saknas havsörnen i flera länder i Sydeuropa och Mellanösten.

Utseende

Hos havsörnen är hanen oftast tydligt mindre än honan och vikten hos örnen varierar mellan 4-7 kg, medan kroppslängden är från 80 centimeter upp till 1 meter. Vingbredden varierar mellan 195‑250 centimeter. Vingarna är rektangulära med spretande handpennor. Stjärten hos vuxna är kort och trekantig, hos ungfåglar något längre. Näbben är mycket kraftig och halsen ganska lång. Färgen varierar lite beroende på örnens ålder. Unga havsörnar har svart näbb, mörkt huvud och till största del mörk stjärt. Hos äldre örnar (4‑5 år och uppåt) är näbben gul, huvudet ljust och stjärten är mestadels vit.

Föda

Födan varierar över året, men även lokalt och regionalt. Generellt kan man säga att under sommarhalvåret utgör fisk och fågel den största delen av födan. Vintertid består huvudfödan av fågel och döda djur.

Beteende

Havsörnen jagar över kilometervida upp till milsvida områden. I Sverige bygger havsörnen till största del sina bon högt upp i träd.

Stora bon

Paren håller ihop livet ut och kan bygga flera bon, som de använder år efter år. Oftast föredrar paret ett bo framför de andra. Ett bo är större än 1 meter i diameter och kan med tiden bli ett par meter högt eller mer, allt eftersom det förbättras och byggs på.

Fortplantning

I februari till april lägger honan oftast två stycke, ibland ett eller tre, smutsvita ägg. De läggs med några dagars mellanrum och ruvas, mestadels av honan, från det att första ägget är lagt.

Kläckningen av äggen påbörjas efter cirka 38 dygn och sker med några dagars mellanrum. Detta innebär att den ungen som kläcks först har ett litet försprång i utvecklingen. Vid brist på föda medför detta att åtminstone en unge ur kullen kan klara sig.

Ungarna kan oftast lämna boet när de är cirka 11 veckor.

Hot

Miljögifter har under en lång tid utgjort det största hotet mot havsörnen. Det är framför allt DDT och PCB som har haft en kraftigt negativ inverkan på fortplantningen hos havsörn.

Eftersom havsörnen är en akvatisk toppkonsument, det vill säga högst upp i näringsväven i sjöar och hav, kommer miljögifter som ansamlas upp i näringsvävarna alltid att vara ett hot mot havsörnen.

Kollision vanligaste dödsorsaken

I dag är den vanligaste dödsorsaken för havsörn kollision med tåg och kraftledningar.

Ett annat hot mot havsörnen är exploateringen av mark, vilket leder till minskande antal häckningsområden. Bristen på tillräckligt gamla och kraftiga träd är ett växande hot, eftersom yngre träd är svagare och inte kan bära det tunga boet, som rasar ner.