Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Lårben

Femur

Schematisk skiss av fågelskelett efter Brehm 1924, med lårbenet utmärkt. Foto Ulf Carlberg

Lårbenet är helt dolt på den levande fågel, och ligger dolt under huden. Lårbenet är vanligtvis kortare än skenbenet.

Lårben sothöna.

Lårben från sothöna, Fulica atra. Från Naturhistoriska riksmuseets samlingar, Uppland 1999. Skalstreck: 10 mm.

Namnförklaring, etymologi

Det svenska ordet lårben från de fornsvenska orden larben och är känt före 1520. Lar är bildat ur en indoeuropeisk ordrot med betydelsen att vara böjd som kunde syfta på att ben är mer eller mindre böjda. Den vetenskapliga termen femur betyder ungefär lårben.

Huvudet - kraniet

Ryggraden
Halskotor
Bröstkotor
Svanskotor

Skuldergördeln
Skulderbladen - scapulae
Korpben - coracoid
Nyckelben - claviculae

Främre extremiteten – vingen
Överarmsbenet - humerus
Strålben och armbågsben - radius och ulna
Mellanhandsbenen
Fingrar
Bröstben - sternum
Revben

Bäckengördeln
Bäckengördeln (höftbenet - ilium, sittbenet -ischium, blygdbenet - pubis)

Bakre extremiteten – benet
Skenben och vadben - tibia och fibula
Mellanfotsbenen - tarsometatarsus
Tår

Författare och foto Ulf Carlberg, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet.