Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Mellanhandsben

Schematisk skiss av fågelskelett efter Brehm 1924, med mellanhandsben utmärkt. Foto Ulf Carlberg

Mellanhandsbenet består av tre ben, där det första benet är rudimentärt och sitter på det andra benet, som är delvist sammansmält med det tredje benet.

Mellanhandsben ejder

Mellanhandsben hos ejder, Somateria mollissima, och fingarna. Från Naturhistoriska riksmuseet samlingar, Öland 1988. Skalstreck: 10 mm.

Namnförklaring, etymologi

Det svenska ordet hand är känt från fornsvenskans hand men med ett dunkelt ursprung.

Huvudet - kraniet

Ryggraden
Halskotor
Bröstkotor
Svanskotor

Skuldergördeln
Skulderbladen - scapulae
Korpben - coracoid
Nyckelben - claviculae

Främre extremiteten – vingen
Överarmsbenet - humerus
Strålben och armbågsben - radius och ulna
Fingrar
Bröstben - sternum
Revben

Bäckengördeln
Bäckengördeln (höftbenet - ilium, sittbenet -ischium, blygdbenet - pubis)

Bakre extremiteten – benet
Lårben - femur
Skenben och vadben - tibia och fibula
Mellanfotsbenen - tarsometatarsus
Tår

Författare och foto Ulf Carlberg, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet.