Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Björninventering 2022

Insamlingen är avslutad! Stort tack till alla som skickat in prover!

I år inventeras björnstammen i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län. Även prover från Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Örebro län analyseras.

Du kan vara med och hjälpa till!

För fjärde gången inventeras björnstammen i Dalarnas och Gävleborgs och Värmlands län. För övriga län är det andra eller tredje gången som man får möjligheten att analysera björnspillnings-prover. En beräkning av björnstammen görs för hela inventeringsområdet, dessutom görs även separata beräkningar för Dalarnas och Gävleborgs län.

Inventeringsperiod

Inventeringsperioden under 2022 sträcker sig från 21 augusti till
31 oktober. Observera att ingen spillning som hittas utanför denna tidsperiod kan användas i populationsberäkningen, då den görs med fångst-återfångst-metodenlänk till annan webbplats.

Metoden bygger på att man jämför spillningsprover "vecka-mot-vecka", så det är av stor betydelse att man skickar in prov från varje spillning man hittar under hela inventeringsperioden. För en bra inventering så räknar man med att man behöver få in i genomsnitt 3 prover från varje björnindivid under inventeringsperioden. Då blir det möjligt att även räkna ut hur många björnar som ingen hittade spillning från, så inventeringen verkligen tar med alla björnar i området. Se mer om hur vi räknar björnar i denna film:

Hjälp till att samla björnspillning - alla kan vara med och bidra

Cirka 30 000 insamlingskit skickas ut från Naturhistoriska riksmuseet. Dessa skickas till Länsstyrelserna som i sin tur distribuerar dem vidare till bland annat jägare och samebyar. Kit kommer även att kunna hämtas av alla på olika ställen i länen.

För bästa resultat vill vi få in så många prover som möjligt, och alla prover är viktiga för att det ska bli en bra inventering. Det är viktigt att vi får en jämn provfördelning från hela länet under hela inventeringsperioden. Ser du på kartan att du bor eller vistas i ett område där inga eller få prover har registrerats, kan du göra en extra värdefull insats genom att skicka in den björnspillning du hittar i området till oss.

Saknar du insamlingskit eller har ett från tidigare år?

Har du inte ett insamlingskit men hittar björnspillning kan du till exempel använda en ren plastpåse att samla i. Notera fyndplats och -datum, hämta ett kit på närmaste utlämningsställe och följ instruktionenlänk till annan webbplats.

Om du har ett kit sedan tidigare år, kontrollera att svarskuvertet har adressen till Naturhistoriska riksmuseet.

Läsa mer om björninventeringen

På sidan: Inventering av brunbjörn

Ladda ner folder med information om inventeringen av brunbjörnPDF

Ladda ner Inventeringsaffisch 2022PDF (A3)

Inventeringen i Dalarnas län

Vi hoppas få in 2500 prover från Dalarnas län – hjälp oss nå det! Vill du hjälpa till så finns det mer information på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, bland annat var du kan hämta insamlingskit.

Inventeringen i Gävleborgs län

Vi hoppas få in 2500 prover från Gävleborgs län – hjälp oss nå det! Vill du hjälpa till så finns det mer information på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, bland annat var du kan hämta insamlingskit.

Inventeringen i Värmlands län

Vi hoppas få in 100 prover från Värmlands län - hjälp oss nå det! Vill du hjälpa till så finns det mer information på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, bland annat var du kan hämta insamlingskit.

Analys av prover från Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Örebro län

Information från Länsstyrelsen Västmanlandlänk till annan webbplats

I Uppsala län kan man beställa kit från Länsstyrelsenlänk till annan webbplats

Information från Länsstyrelsen i Örebrolänk till annan webbplats

Stockholms län: kontakta Länsstyrelsen eller Svenska Jägareförbundets länsansvarige för mer information.

Svenska Jägareförbundet

Jägare gör en stor insats för resultatet av björninventeringen då de, under björn- och älgjakten, samlar in en stor del av björnspillningen som analyseras.

Följ insamlingen via kartor

Rovbase

När insamlingen startar kommer du att kunna se varifrån analyserade prover har samlats in. Du kan söka fram just ditt inskickade prov i Rovbaselänk till annan webbplats, antingen via det streckkodsnummer det har (kom ihåg att notera det) eller genom att leta rätt på "din" prick på kartan. Här finns en kort instruktionlänk till annan webbplats om hur man gör.

När resultatet är klart och infört i Rovbase kan du se om fler spillningar hittats från samma björn i år eller under tidigare år. Du kan också se om det är en hona eller en hane. Resultaten matchas även med insamlad spillning i framtiden och även med prover från döda björnar. Syftet med att match mot döda björna är att se vilka individer som har dött. Tänk på att även andra DNA-prover tagna under samma period syns på kartan, till exempel från björnar som skjuts under licensjakten.

Endast spillningsprover

För att se enbart spillningsprover hänvisas till vår egna kartalänk till annan webbplats. Även här kommer man att kunna se hur många prover som samlas in per dag och var, men även se var proverna befinner sig i lab-processen. Provets streckkodsnummer ser du om du för muspekaren över kartmarkeringen. Du kan också söka fram det genom att skriva in det i sökrutan som kommer upp om du klickar på förstoringsglaset. Själva slutresulatet, vilken individ det är med mera, finns dock enbart i Rovbase.

Tidigare års inventeringar

Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län 2017

Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län 2012