Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Brunbjörn (Ursus arctos) 

Om brunbjörnen

Brunbjörnen är vårt största rovdjur, men faktum är att den mest äter växter och småkryp. Den är raka motsatsen till en specialist och är spridd över stora delar av norra halvklotet. Björnen undviker vanligtvis människor och trivs bäst i stora otillgängliga skogar.

I Sverige förekommer björn i skogs- och fjällområdena ner till ungefär mellersta landet. En del områden har fler björnar än andra, och för du muspekaren över kartan uppe till höger, visas björnens fyra kärnområden i Sverige.

Inventering

Även om björnen inte är hotad i Sverige, är inventeringarna viktiga, inte minst för att kunna anpassa den årliga jaktkvoten. Björnjaktlänk till annan webbplats genomförs i form av årlig licensjakt, men det förekommer också skyddsjakt. Villkor för jakten beslutas av länsstyrelserna, som också ansvarar för att besiktiga de fällda djuren. 2022 fälldes sammanlagt 729 björnar. 

Förutom antal, ger inventeringarna även information om björnens utbredning, vilket är av betydelse bland annat för ersättning till rennäringenlänk till annan webbplats, samt för att kunna vidta åtgärder för annan tamboskap.

Grunden till inventeringsarbetet är insamling och analys av spillningsprover. Proverna samlas in av frivilliga personer, framför allt jägare, medan den genetiska analysen görs här på Naturhistoriska riksmuseet.

Inventering med hjälp av spillning började användas som metod i början av 2000-talet inom Skandinaviska Björnprojektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och är idag nationellt etablerad och finansieras av Naturvårdsverket.

Från spillningsproverna analyseras DNA för att fastställa att spillningen verkligen kommer från björn. Utifrån DNA:t bestäms sedan både individ och kön.

Tidigare inventeringsrapporter (från 2014)

Populationsutveckling av björn i Sverige 1850-2017. Källa: Skandinaviska björnprojektet

Populationsutveckling av björn i Sverige 1850-2017. Källa: Skandinaviska björnprojektet

Vilka områden inventeras?

Inventeringen sker i olika län varje år och under åren 2019-2022 har insamlingar av spillningsprover skett i fem av de mest björntäta länen: Norrbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna och Gävleborg. Under 2023 görs ingen insamling. Istället samordnas data för en nationell uppskattning av hela björnstammen. Resultatet från den senaste uppskattningen som gjordes 2018 var cirka 2900 björnar i hela landetlänk till annan webbplats, vilket innebär att björnstammen hållit sig på en stabil nivå under 2015-2017

Läs mer om hur inventeringsarbetet går till och hur antal björnar beräknas.

Karta som visar resultaten från de senaste tre inventeringarna i Norrbottens län, Västernorrland och Jämtlands län och Västerbottens län

Resultat från de senaste tre inventeringarna. Illustration: NRM

Samarbete och samordning

Brunbjörnens utbredning i Skandinavien innefattar även Finland och delar av Norge. Liksom i Sverige, används också i Norge DNA-analyser för att uppskatta björnpopulationen. Sedan 2009 genomförs där landstäckande insamlingar av spillning (främst) och hår. Det praktiska arbetet utförs av Statens Naturoppsyn (SNO) och koordineras av Rovdata. Rovdata tillhandahåller också de rapporter som redovisar de norska resultatenlänk till annan webbplats.

Rovbase

Sverige och Norge har kommit överens om att på sikt standardisera inventeringsmetoderna, för att kunna jämföra data och på så sätt ge en bättre bild av den norsk-svenska björnstammen. Sedan några år samlas inventeringsdata i den gemensamma databasen Rovbaselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där svenska provresultat finns inlagda från och med säsongen 2012/2013.

Ungbjörn intill fjällbäck. Foto: Love Dalén

Ungbjörn intill fjällbäck. Foto: Love Dalén

Jessica Åsbrink. Foto:Jessica Åsbrink

Foto: Jessica Åsbrink

Koordinator

Jessica Åsbrink ansvarar för koordineringen av björninventeringen.

Tel: 08-519 540 62
E-post: jessica.asbrink@nrm.se

Lästips

Björnar - Fakta om naturen och rymden

Skandinaviska björnprojektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta om björnlänk till annan webbplats - Artfakta/SLU

 

 

 

Brunbjörnens utbredning i Skandinavien.