Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Kungsörn
(Aquila chrysaetos) 

Om kungsörnen

Kungsörnen är näst efter havsörnen den största rovfågeln i Skandinavien. I Sverige häckar den främst från mellersta landet och norrut, samt på Gotland. Globalt sett är kungsörnen inte sällsynt, utan förekommer över stora delar av norra halvklotet.

Vill du veta mer om kungsörnen och dess historia i Skandinavien? Läs vidare här

Inventering

Kungsörnen häckar ofta i svårtillgängliga områden. Det här gör att den inte är så lätt att inventera och det krävs god kännedom om beteende och revir för att hitta boet. Under många år har inventeringsarbetet varit uppdelat mellan länsstyrelsernas personal och de olika kungsörnsgrupperna inom den ideella föreningen Kungsörn Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Föreningens insatser i inventeringsarbetet är av stor betydelse, och man har och forsätter samla värdefull kunskap om örnarnas utbredning och revir. 

Trend över revir och häckningar i Sverige. Källa: Länsstyrelserna och Kungsörn Sverige

Trend över kungsörns revir och häckningar i Sverige. Källa: Föreningen ÖRN-72, Länsstyrelserna och Kungsörn Sverige

I de kända reviren bedöms häckningar årligen och om de är lyckade, registreras också antal ungar. Läs mer om hur inventeringsarbetet går till och utvecklas.

Den senaste inventeringen av kungsörnar i Sverige redovisade 498,5 besatta revir, varav 166 hade lyckade häckningar. Resultaten finns publicerade i en inventeringsrapport för 2023länk till annan webbplats.

Samarbete och samordning

Tidigare har olika inventeringsrapporter förekommit, vilket gjort det svårt att sammanställa och jämföra resultat. Inventeringsmetoderna har också skilt sig mot de som används i Norge, där man har en stor kungsörnspopulation. Idag sker dock initiativ för att bättre samordna metoder och resultat, både nationellt och tillsammans med Norge. Målet på sikt är att gemensamt sammanställa en årlig rapport.

För att ta fram förbättrade metoder och undersöka möjligheterna att använda metoder liknande de norska, tillsattes en arbetsgrupp 2017. Arbetsgruppen bestod av representanter för Kungsörn Sverige, länsstyrelse och Viltskadecenterlänk till annan webbplats. I januari 2019 redovisade de förslag på alternativa inventeringssystem i en rapportPDF.

Bevarande av kungsörnen

Kungsörnen anses idag inte som hotad i Sverige men den är rödlistad som nära hotad enligt ArtDatabanken.länk till annan webbplats Örnarnas tillvaro är långt från problemfri och de främsta problemen orsakas av oss människor, exempelvis i form av ett intensivare skogsbruk som orsakar brist på lämpliga boträd. Många örnar faller också offer för trafik och illegal jakt. 

För att ge bättre förutsättningar för kungsörnsstammen, genomförs en del stödåtgärder och anpassningar. Läs mer om olika hot och vad som görs för att motverka dessa.

Kungsörn på utfordingsplats Foto: Sture Orrhult

Kungsörn på utfodringsplats Foto: Sture Orrhult

Forskning om kungsörn

Liksom inventeringsarbetet har forskningen om den skandinaviska kungsörnen i de flesta fall haft som uttalat mål att verka för bevarande och en livskraftig population. En stor del av den forskning som idag sker i Sverige är knuten till The Swedish Golden Eagle Projectlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Kungsörnsprojektet) som startades 2010. Läs mer om den forskning som pågår om kungsörnen. 

Jessica Åsbrink är koordinator vid museet för inventeringen av kungsörn. Foto: Jessica Åsbrink

Foto: Jessica Åsbrink

Koordinator

Jessica Åsbrink ansvarar för koordineringen av kungsörns-inventeringen.

Tel: 08-519 540 62
E-post: jessica.asbrink@nrm.se

Länkar

 

 

 

 

Ungefärlig utbredning av häckningsområden i Skandinavien.

Ungefärlig utbredning av häckningsområden i Skandinavien.