Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Forskning om den skandinaviska kungsörnen

Forskningen kring kungsörnen är av stor betydelse för att bättre förstå dess levnadsvillkor idag och hur mänskliga aktiviteter påverkar örnarnas beteende och överlevnad. Största delen av forskningen sker vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå, inom The Swedish Golden Eagle Projectlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Kungsörnsprojektet).

Projektets mål är att gynna bevarandet av kungsörnen i Skandinavien, genom ny och fördjupad kunskap. Hittills har man genomfört studier inom bland annat populationsekologi, genetik, beteende och ekotoxikologi.

Forskningen har inte bara genererat en mängd vetenskapliga publikationer. Man har också samarbetat med myndigheter och tagit fram rapporter, exempelvis rapporterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur örnar påverkas av etablering av vindkraftverk.

Hör Navinder Singhlänk till annan webbplats, projektledare och docent vid SLU, prata kort om vilka resultat man börjar se i en studie om hur kungsörnen påverkas av vindkraftsexpansionen.

I Norge har man genomfört en predationsstudielänk till annan webbplats på kungsörn i Tröndelag, publicerad 2022.