Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Baltiska (Fennoskan-diska) skölden och de skandinaviska Kaledoniderna

Tillit (diamiktit, förstenad morän) från botten av Särvskollan i Härjedalen. Den innehåller små fragment av olika bergarter, som potentiellt kan vara svekonorvegiska eller påverkade av svekonorvegisk metamorfos.

Tillit (diamiktit, förstenad morän) från botten av Särvskollan i Härjedalen. Den innehåller små fragment av olika bergarter, som potentiellt kan vara svekonorvegiska eller påverkade av svekonorvegisk metamorfos.

Sammanfattning

I detta samlingsprojekt ingår flera studier av mindre omfattning. En avser den så kallade Västervikskvartsitens delvis mycket välbevarade sandstenar, vilka avsattes i en strandnära miljö för knappt två miljarder år sedan. Syftet är att bidra till en bättre förståelse av den tidiga utvecklingen under den svekofenniska orogenesen, då stora delar av Sveriges berggrund bildades.

En annan studie syftar till att utreda i vilken utsträckning det förekommer material som bildats under, eller påverkats av den omkring en miljard år gamla svekonorvegiska orogenesen i de centrala delarna av de skandinaviska Kaledoniderna. Kaledoniderna bildades vid en kollision mellan två kontinentplattor för 400-500 miljoner år sedan. Syftet med denna studie är att rekonstruera utbredningen av den svekonorvegiska orogenesen och hur denna passar in i en stor-regional platt-tektonisk utveckling.

Projektdeltagare vid muséet