Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Neoproterozoisk krusta-tillväxt i den Arabisk-Nubiska skölden

Sen-prekambriska vulkaniska bergarter och drakblodsträd, ön Socotra, Jemen.

Sen-prekambriska vulkaniska bergarter och drakblodsträd, ön Socotra, Jemen.

Sammanfattning

Den Arabisk-Nubiska skölden, som sträcker sig från nordöstra Afrika över den Arabiska halvön, representerar en av de mest betydande volymerna av neoproterozoisk krusta-tillväxt på jorden och är därigenom en nyckelregion för förståelsen av tektoniska och magmatiska processer mot slutet av Prekambrium, liksom för fördelningen av kontinenter innan bildandet av Gondwana under den Pan-Afrikanska orogenesen.

Detta projekt fokuserar på att ge nya geokronologiska data för magmatismen inom skölden samt att undersöka vilken roll som tidigare mikrokontinentfragment spelat i uppbyggandet av skölden. Dessutom undersöker vi ursprunget för det kambro-ordoviciska "sandhavet", en stor fluvial avsättning ovanpå det eroderade prekambiska peneplanet.

Projektdeltagare vid muséet

Externa projektdeltagare

  • Salah Al Khirbash (forskare), Sultan Qaboos University, Muscat, Oman
  • Victoria Pease (forskare), Stockholms Universitet, Sverige
  • Mahrous Abu El-Enen (forskare), Mansoura University, Egypten
  • Douglas Stoeser (emeritus forskare), USGS, Denver, USA
  • Michael Flowerdew (forskare), CASP, Cambridge, Storbritannien

Utvalda publikationer

  • Whitehouse, M.J., Pease, V., Al Khirbash, S.A. (2016). Neoproterozoic crustal growth at the margin of the East Gondwana continent - age and isotopic constraints from the easternmost inliers of Oman. International Geology Review 58, 2046-2064.
  • Rantakokko, N.E., Whitehouse, M.J., Pease, V., Windley, B.F. (2014). Neoproterozoic evolution of the eastern Arabian basement based on a refined geochronology of the Marbat region, Sultanate of Oman. In: Rollinson, H.R., Searle, M.P., Abbasi, I.A., Al-Lazki, A. & Al-Kindi, M.H. (eds) Tectonic Evolution of the Oman Mountains. Geological Society, London, Special Publications, 392, 107-127.
  • Abu El-Enen, M.M., Whitehouse, M.J. (2013). The Feiran-Solaf Metamorphic Complex, Sinai, Egypt: Geochronological and geochemical constraints on its evolution. Precambrian Research 239, 106-125.
  • Flowerdew, M.J., Whitehouse, M.J., Stoeser, D.B. (2013). The Nabitah fault zone, Saudi Arabia: A Pan-African suture separating juvenile oceanic arcs. Precambrian Research 239, 95-105.