Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Petrologiska och krono-logiska länkar mellan granat och accessoriska mineral i den undre jordskorpan

Tunnslip av en felsisk granulit-xenolith från Pamir, Tajikistan.

Tunnslip av en felsisk granulit-xenolith från Pamir, Tajikistan.

Sammanfattning

Tidpunkten och hastighteten för metamorfa händelser är av största vikt för förståelsen av en orogens geodynamiska utveckling. Detta innebär en detaljerad förståelse av den metamorfa utvecklingen av hög-metamorfa bergarter men hjälp av petrogenetiska mineral - oftast granat - och geokronologiska studier med hjälp av accesso-riska mineral som zirkon, monazit och xenotim. Fördelningen av specifika spårelement kan användas som ett fingeravtryck för att länka samman åldrar med en bergarts tryck- och temperatur-utveckling.

Det finns emellertid begränsningar i vår förståelse av dessa sam-band. I detta projekt utförs kombinerade analyser vilka inkluderar spårelementgeokemi, modellering av fasjämvikter och in-situ geo-kronologi på mineral med hjälp av toppmodern teknik vid Vega-centret (NRM). Granat är också ett användbart mineral som inte bara ger information om stora delar av den metamorfa utvecklingen, utan också kan dateras direkt. Lu-Hf-kronologi på granat som utförs parallellt vid UBC i Kanada ger möjlighet till förbättrad precision och en oberoende kontroll av de accessoriska mineralåldrarna.

Detta projekt fokuserar på två fältområden: det Västra Gnejs-komplexet i Norge och Pamir-området i Tajikistan.

Projektdeltagare vid muséet

Externa projektdeltagare

  • Matthijs Smit, University of British Columbia, Vancouver, Kanada.
  • Lorraine Tual, University of Brest, Frankrike