Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Systematisk mineralogi och nya mineral

Brunfärgade radialstråliga aggregat av mineralet wiklundit, ett sällsynt arsenosilikat, i vit kalksten från Långban utanför Filipstad i Värmland. (Foto: Torbjörn Lorin; bildens långsida motsvarar 1,5 mm)

Brunfärgade radialstråliga aggregat av mineralet wiklundit, ett sällsynt arsenosilikat, i vit kalksten från Långban utanför Filipstad i Värmland. (Foto: Torbjörn Lorin; bildens långsida motsvarar 1,5 mm)

Sammanfattning

Sällsynta mineral innehåller information om ovanliga bildningsförhållanden i jordens inre och de förmedlar indirekt information om viktiga geologiska processer som exempelvis malmbildning. En del nya mineral kan ha ovanliga egenskaper som gör dem intressanta ur ett materialforskningsperspektiv.

Med syfte att dokumentera uppträdande och bildningsprocesser samt för bestämning av kristallstruktur och optiska samt fysikaliska egenskaper undersöker vi redan kända men ofullständigt karaktäriserade mineral samt nya mineral med bland annat en uppsättning av högupplösande metoder. Hit hör röntgendiffraktion och röntgenspektroskopi samt Mössbauer-, infraröd- och optisk absorptionsspektroskopi.

Projektdeltagare vid muséet

Externa projektdeltagare

  • Cristian Biagoni, Università di Pisa, Italien
  • Luca Bindi, Università di Firenze, Italien
  • Ferdinando Bosi, Sapienza Università di Roma, Italien
  • Paola Bonazzi, Università di Firenze, Italien
  • Fernando Cámara, Università degli Studi di Milano, Italien
  • Hans-Jürgen Förster, Helmholtz Centre Potsdam GFZ, Germany
  • Henrik Friis, Naturhistorisk museum, Oslo, Norge