Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Internationellt samarbete

Geologisk forskning handlar om att förstå vår planet Jorden, dess utveckling och historia. Mycket av den moderna geologiska forskningen sker genom internationellt samarbete.

Förekomsten av ett flertal högt specialiserade och kostsamma analystekniker bidrar också till ökat samarbete både på nationell och internationell nivå, eftersom en enskild forskningsinstitution inte kan ha tillgång till alla olika tekniker. 

Olika sorters samarbete

Samarbetet kan ta sig uttryck i att enhetens forskare deltar i internationella konferenser och exkursioner, vistas som gästforskare vid utländska institutioner och laboratorier, deltar i större internationella samarbetsprojekt eller samarbetar mer individuellt med forskare från andra länder. Likaså tar vi emot många utländska gästforskare som vill använda vår utrustning för kortare eller längre perioder.

Mineralogi

När det gällermineralogi bedrivs en omfattande låneverksamhet med mineral från enhetens mineralsamling. Likaså deltar enheten i det internationella samarbetet kring klassificering och namngivning av nyupptäckta mineral, och godkännande av dessa. Se: IMA:s Commission on New Minerals, Nomenclature and Classificationlänk till annan webbplats

Berggrundsgeologi och geokronologi

Inom berggrundsgeologi och geokronologi sker också ett omfattande  internationellt samarbete, bl.a inom ramen för det Unesco-stödda International Geoscience Programme (IGCP).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lågtemperatur-geokemi

Inom lågtemperatur-geokemin deltar enheten i två internationella samarbetsprojekt: MetTrans och GEOTRACES:

MetTrans

Metal Transport in the Environment, MetTrans, är ett nätverk med fokus på frågor om spridningen av metaller i miljön. I MetTrans ingår tio europeiska akademiska och industriella partners och från Sverige deltar bland annat Enheten för Geovetenskap vid Naturhistoriska riksmuseet. MetTrans är ett Marie Curie Research Training Network och finansieras via EU:s sjunde ramprogram.

GEOTRACES

GEOTRACESlänk till annan webbplats är ett internationellt projekt för att öka vår förståelse av de biogeokemiska kretsloppen i haven genom studier av spårelement och isotoper i marin miljö. GEOTRACESlänk till annan webbplats omfattar samtliga oceaner och kommer att pågå i minst tio år.