Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Mars: lithosfär, hydrosfär och atmosfär

Planeten Mars

Planeten Mars

Sammanfattning

Mars är den enda av de inre planeterna i vårt solsystem som har en hydrologisk cykel och därför har möjligheter till liv. Planetens yta och processer i atmosfären som påverkar ytan har varit det primära målet för de obemannade sateliter, landare och rörliga farkoster, ”rovers”, som använts för att studera Mars. Dessa obemannade robotar, saknar dock mycket av den analysteknik som finns tillgänglig här på Jorden.

Därför är syftet med detta projekt att identifiera små men signifikanta geokemiska signaturer på Mars med hjälp av in situ-analyser av enskilda mineral i de meteoriter som kommer från Mars. Traditionellt analyseras homogeniserade bulkprover men då förloras mycket av informationen om de ingående komponenterna och hur de blandas i enskilda prov vid kristallisering, omvandling på marsytan eller vid transporten av meteoriter från Mars till Jorden.

Om man geokemiskt kan identifiera de specifika komponenterna som finns bevarade i marsmeteoriter så ger det oss möjligheter att identifiera de områden på Mars som meteoriterna kommer ifrån. Det ger också möjligheter att undersöka hur pass heterogen Mars mantel är samt studera atmosfäriska och hydrologiska processer på Mars yta. Eventuell biologisk aktivitet som lämnat spår i materialet borde också gå att identifiera, men framförallt kan en geokemisk databas skapas som kan användas för framtida obemannade eller bemannade marsfärder.

Detta projekt finansieras av Vetenskapsrådet.

Projektdeltagare vid muséet

Externa projektdeltagare

  • Jeremy Bellucci, Sverige
  • Alexander A. Nemchin, Curtin University, Australien
  • Joshua Snape, Free University, Amsterdam, Nederländerna

Utvalda publikationer

  • Bellucci, J.J., Whitehouse, M.J., John, T., Nemchin, A.A., Snape, J.F., Bland, P.A., and Benedix, G.X. (2017) Halogen and Cl isotopic systematics in Martian phosphates: Implications for the Cl cycle and surface halogen reservoirs on Mars. Earth and Planetary Science Letters. 458, 192-202.
  • Bellucci, J.J., Nemchin, A.A., Snape, J.F., Whitehouse, M.J., Kielman, R.B., Bland, P.A., Benedix, G.K. (2016) A Pb isotopic resolution to the Martian meteorite age paradox. Earth and Planetary Science Letters. 433: 241-248
  • Bellucci, J.J., Nemchin, A.A., Whitehouse, M.J., Snape, J.F., Bland, P.A., Benedix, G.K. (2015b) The Pb isotopic evolution of the Martian mantle constrained by initial Pb in Martian meteorites Journal of Geophysical Research-Planets. 120: 2224-2240.
  • Bellucci, J.J., Nemchin, A.A., Whitehouse, M.J., Humayun, M., Hewins, R., and Zanda, B. (2015a) Pb-isotopic evidence for an early, enriched crust on Mars. Earth and Planetary Science Letters. 410: 34-41.