Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Åldersbestämning av jordens nedslagskratrar

Ochockad och chockad zirkonkristall

Svepelektronmikroskopbilder (SEM) av två typer av zirkonkristaller som används för att datera nedslagsstrukturer på jorden. Zirkonen till vänster kristalliserade från en 2-3 km djup pool av impaktsmälta vid nedslags-strukturen i Sudbury, Kanada. Zirkonen till höger är från en breccia med smälta ovanför denna smält-pool. Denna zirkon kristalliserade ursprungligen i en granit långt före nedslaget, men har kristalliserat om pga det extrema trycket och den extrema hettan vid nedslaget, och registrerar nu också tidpunkten för nedslaget.

Sammanfattning

Bildning av nedslagskratrar när en planet blir träffad av en större meteorit, asteroid eller komet i svindlande hastighete, är en grundläggande geologisk process. Fram tills nu har geologer identifierat ungefär 200 nedslagsstrukturer på jorden, men endast en fjärdedel av dessa har blivit ordentligt åldersbestämda. Vi är därför helt enkelt inte säkra på när de flesta av dessa nedslagskratrar bildades.

Att åldersbestämma nedslagskratrar är dock ingen enkel uppgift. I det här projektet försöker vi att utveckla och förbättra metoder för att datera kristaller av mineralet zirkon som påträffats i nedslagsstrukturer och som har påverkats av meteoritnedslag.

Vi använder instrument och utrustning som finns på museet: utrustning för krossning och mineralseparering, ett svepelektronmikroskop för avbildning och mikrostrukturell analys, och en CAMECA IMS1280 jonmikrosond för uran-bly-datering.

Projektet har fått stöd från Europeiska Unionens Horizon 2020 program för forskning och innovation genom ett ”Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship” (bidrag nummer 792030) till Gavin Kenny. Projektet inleddes under åren 2018 till 2021, men kommer att försätter i många år framöver. Hör av dig om du arbetar med en nedslagskrater och vill åldersbestämma den eller du har andra idéer kring samarbete.

Projektdeltagare vid muséet

Externa projektdeltagare

  • Alexander Nemchin, Curtin University, Australien
  • Renaud Merle, Uppsala Universitet, Sverige
  • Martin Schmieder, Neu-Ulm University of Applied Sciences, Tyskland
  • Teemu Öhman, Arctic Planetary Science Institute, Finland

+ många andra kollegor

Utvalda publikationer

  • Kenny, G.G., Mänttäri, I., Schmieder, M., Whitehouse, M.J., Nemchin, A.A., Bellucci, J.J. and Merle, R.E. (2020): Age of the Sääksjärvi impact structure, Finland: reconciling the timing of small impacts in crystalline basement with regional basin development. Journal of the Geological Society, London 177, 1231-1243. https://doi.org/10.1144/jgs2020-034länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Kenny, G.G., Schmieder, M., Whitehouse, M.J., Nemchin, A.A., Morales, L.F.G., Buchner, E., Bellucci, J.J. and Snape, J.F. (2019): A new U-Pb age for shock-recrystallised zircon from the Lappajärvi impact crater, Finland, and implications for the accurate dating of impact events. Geochimica et Cosmochimica Acta 245, 479-494. https://doi.org/10.1016/j.gca.2018.11.021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster